Categories
اخبار گیاهخواری

یک مرد تایوانی 10 هزار نفر را به خوردن غذای گیاهی رایگان دعوت نمود.

 “هسو مینگ- لانگ” صاحب رستوران گیاهی “لوتوس هارت” در “چانگو”، نزدیک تایپه می گوید:
که هفتۀ گذشته یک مرد جوان، سوار بر موتور با کیسه ای پول به مبلغ 480 هزار دلار تایوان معادل با 15 هزار دلار آمریکا، نزد او آمده و از او خواسته که با استفاده از آن پول برای عموم غذای گیاهی رایگان بپزد.

این مبلغ برای پختن غذای گیاهی برای 10 هزار نفر کافی است. صاحب رستوران خانواده های کم درآمد و کودکان پرورشگاه را به رستورانش دعوت کرده تا از غذای گیاهی بخورند، اما می گوید که هنوز به 10 هزار نفر نرسیده است، برای همین از طریق روزنامه مردم را به خوردن غذای گیاهی رایگان دعوت کرده است.

در تایوان، مردم گاهی اوقات به سپاس برآورده شدن حاجاتشان، به افراد غریبه غذاهای گیاهی رایگان تقدیم می کنند.

http://www.timeslive.co.za/world/article543174.ece/Taiwan-man-invites-10-000-people-for-free-meal