Showing 24 Result(s)
Sustainable-planning

معماری سبز، از راه حلهای موثر بحرانهای زیست محیطی (بخش اول)

معماری سبز بر خاسته از معماری پایدار و توسعه پایدار بوده که این ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامد های سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است. معماری سبز موضوع یا پدیده ای است که اکنون در بیشتر کشور های جهان، توسط بسیاری از معماران با سلیقه ها و دیدگاه های متفاوت …

Loading

geoff_tensey-

گامها و اولویت های تغییرات اقلیمی : “گیوف تنسی” و “دیود واگان “(قسمت اول)

در سه نوامبر سال 2010 کنفرانسی  با عنوان: “رهبران، آینده مان را حفظ می کنند: گامها و اولویتهای تغییرات اقلیمی” در انگلستان برگزار شد که هدف اصلی آن، ارتقاء آگاهی دربارۀ ضرورت ارائه یک راه حل سریع برای تغییرات اقلیمی با تاکید بر موثرترین راه حلها جهت دستیابی به آن بود.

Loading

jonathan-cow2

سیاحت در زندگی درونی حیوانات با دکتر جاناتان بالکومب (قسمت سوم)

چیزهای بسیار مهمی در مورد حیوانات وجود دارد که انسانها باید به آن پی ببرند و به آنها احترام بگذارند، اما اساسی ترین آن، این کلمه است: “ادراک” ادراک توانایی حس کردن چیزهاست، حس کردن چیزهای خوب، و چیزهای بد، و درد، و لذت. لذا پیام من در مورد حیوانات این است که آنها دارای …

Loading

عکس های نمایشگاه محیط زیست – دانشگاه الزهرا – اردیبهشت 1390

کانون انسان پاک، زمین پاک در راستای فعالیت های محیط زیستی خود، اینبار در تاریخ 26 الی 28 اردیبهشت، در نمایشگاه محیط زیست و طبیعت ایران، شرکت نمود. این نمایشگاه که در دانشگاه الزهرا برگزار شد میزبان غرفه های محیط زیست، طبیعتگردی، کوهنوردی، بازیافت، تنوع زیستی و انرژی خورشیدی نیز بود. عکاس : خانم صدف …

Loading

alzahra01

گزارش و تصاویر برگزاری نمایشگاه محیط زیست و طبیعت ایران در دانشگاه الزهرا

کانون انسان پاک، زمین پاک در راستای فعالیت های محیط زیستی خود، اینبار در تاریخ 26 الی 28 اردیبهشت، در نمایشگاه محیط زیست و طبیعت ایران، شرکت نمود. این نمایشگاه که در دانشگاه الزهرا برگزار شد میزبان غرفه های محیط زیست، طبیعتگردی، کوهنوردی، بازیافت، تنوع زیستی و انرژی خورشیدی نیز بود.

Loading