ماه: می 2011

Categories
خوراک ها

طرز تهیۀ سیتان وگان (جایگزین گیاهی گوشت)

سیتان یک گوشت گندم است، که همان پروتئین گندم می باشد که از گندم گرفته شده و برای درست کردن یک گوشت جایگزین بکار می رود.

Categories
فن آوری زیست سازگار

معماری سبز، از راه حلهای موثر بحرانهای زیست محیطی (بخش اول)

معماری سبز بر خاسته از معماری پایدار و توسعه پایدار بوده که این ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامد های سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است. معماری سبز موضوع یا پدیده ای است که اکنون در بیشتر کشور های جهان، توسط بسیاری از معماران با سلیقه ها و دیدگاه های متفاوتRead More

Categories
گرمایش زمین

گامها و اولویت های تغییرات اقلیمی : “گیوف تنسی” و “دیود واگان “(قسمت اول)

در سه نوامبر سال 2010 کنفرانسی  با عنوان: “رهبران، آینده مان را حفظ می کنند: گامها و اولویتهای تغییرات اقلیمی” در انگلستان برگزار شد که هدف اصلی آن، ارتقاء آگاهی دربارۀ ضرورت ارائه یک راه حل سریع برای تغییرات اقلیمی با تاکید بر موثرترین راه حلها جهت دستیابی به آن بود.

Categories
حمایت از حیوانات

سیاحت در زندگی درونی حیوانات با دکتر جاناتان بالکومب (قسمت سوم)

چیزهای بسیار مهمی در مورد حیوانات وجود دارد که انسانها باید به آن پی ببرند و به آنها احترام بگذارند، اما اساسی ترین آن، این کلمه است: “ادراک” ادراک توانایی حس کردن چیزهاست، حس کردن چیزهای خوب، و چیزهای بد، و درد، و لذت. لذا پیام من در مورد حیوانات این است که آنها دارایRead More

Categories
گالری تصاویر

عکس های نمایشگاه محیط زیست – دانشگاه الزهرا – اردیبهشت 1390

کانون انسان پاک، زمین پاک در راستای فعالیت های محیط زیستی خود، اینبار در تاریخ 26 الی 28 اردیبهشت، در نمایشگاه محیط زیست و طبیعت ایران، شرکت نمود. این نمایشگاه که در دانشگاه الزهرا برگزار شد میزبان غرفه های محیط زیست، طبیعتگردی، کوهنوردی، بازیافت، تنوع زیستی و انرژی خورشیدی نیز بود. عکاس : خانم صدفRead More

Categories
همایش و گردهمایی ها

گزارش و تصاویر برگزاری نمایشگاه محیط زیست و طبیعت ایران در دانشگاه الزهرا

کانون انسان پاک، زمین پاک در راستای فعالیت های محیط زیستی خود، اینبار در تاریخ 26 الی 28 اردیبهشت، در نمایشگاه محیط زیست و طبیعت ایران، شرکت نمود. این نمایشگاه که در دانشگاه الزهرا برگزار شد میزبان غرفه های محیط زیست، طبیعتگردی، کوهنوردی، بازیافت، تنوع زیستی و انرژی خورشیدی نیز بود.