ماه: فوریه 2010

Categories
محیط زیست

پرورش محصولات خوراکی در خیابانها

  شهری در انگلستان به  پرورش  محصولات خوراکی در خیابانهای اصلی اش توجه میکند.  شهر لانکاشیر از کلیتیرو در مورد کاشت سبزیجات  سودمند می اندیشد، که رهگذران قادر به کندن و خوردن آن باشند. بعقیده عضو شورا  خانم رز کانر، این ایده برای تشویق مردم در استفاده از محصولات خوراکی زیست پایدار است. او گفت،Read More

Categories
محیط زیست

مصرف گوشت شهرنشینان جزء عوامل افزایش جنگلزدایی است

در مطالعه ای منتشر شده  در ژورنال ” نیچر ژئوساینس”،  نویسنده ارشد این مقاله در آمریکا دکتر “روت دی فرایز”  دریافت که همراه با افزایش   حرکت بسوی شهرها در  پاکسازی جنگلها نیز افزایش وجود داشته است. باور پیشین درمورد اینکه شهرنشینی با سرعت رشد بالا و کارآمدیی های تکنولوژیکی ممکن است چنین جنگلزدایی را آهستهRead More

Categories
محیط زیست

شهردار تایوان با دوچرخه به سر کار میرود

  شهردار “هسو مینگ – هسای” از شهر هسینچو فورموسا (تایوان) با دوچرخه به سر کار میرود و هر چهارشنبه غذای گیاهی میخورد تا کارکنانش و شهروندان را تشویق به کاهش آلودگی کربن،  صرفه جویی در انرژی و سبز کردن محیط زیست کند.  http://en.hccg.gov.tw/web/News?command=showDetail&postId=211047, http://www.nownews.com/2010/02/03/11462-2566421.htm