Showing 8 Result(s)
farakhan-91

فراخوان ارسال آثار در کمپین “زندگی را عیدی می دهیم “

بیانیه پویش(کمپین) زندگی را عیدی می دهیم:رفتار های زیستی گونه ی بشر که در طول تاریخ درونمایه هایی اجتماعی و فرهنگی یافته است، بعضی در زمانی دارای جلوه هایی زیبا و ستودنی بوده اند ولی همان ها امروز با رشد انفجاری جمعیت و امکان تکرار گسترده، تبدیل به رفتارهایی با آثار هولناک و ویرانگر شده …

Loading

Tabrize Conf-91-th

عکس های اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در تبریز، اسفند 91

اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال، دوم و سوم اسفند 1391 در فرهنگسرای بزرگ الغدیر تبریز برگزار شد. در مجاورت این کنفرانس، نمایشگاهی در زمینه مدیریت بحران برپا شد و از موسسه ها و گروه هایی که حضور فعال در کمک رسانی به مناطق زلزله زده …

Loading