دنیای درونی حیوانات مزرعه: توانایی های شگفت انگیز ذهنی، عاطفی و اجتماعی حیوانات

 “امی هاتکوف”، حامی خانواده و کودک، مشاور سرپرستی، فیلم ساز و نویسندۀ وگان (گیاهخوار کاملمی باشد که “دنیای درونی حیوانات مزرعه: توانایی های شگفت انگیز ذهنی و عاطفی و اجتماعیشان” را نوشته که یک اثر بینش آفرین است که از جانب چنین موجودات زیبا، سخن می گوید. این کتاب که حقایق و حکایت هایی را دربارۀ دوستان حیوان زیبای اهلی مان بیان می کند، مقدمه ای از متخصص انگلیسی معروف در امور میمون ها دکتر “جین گودال” و یک کلام پایانی از “وین پاسل”، رئیس گروه محترم رفاه حیوانات، جامعۀ انسانی ایالات متحده دارد.

 

دنیای درونی حیوانات مزرعه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چرا امی هاتکوف تصمیم گرفتند کتاب دنیای درونی حیوانات مزرعه را بنویسند؟

 

من درحال سفر با اتوبوس در نیویورک بودم و آن علامت که حیوانات اهلی و بیشتر گاوها را نشان می داد، دیدم. من رنج آنها را دیدم اما در عین حال، ذات درونیشان را نیز دیدم و انگار آن لحظه، آگاه شدم. انگار که یک صاعقه به من برخورد کرد. من این پیام را دریافت کردم که باید از جانب حیوانات اهلی همانند شیوه ای که سعی کرده ام برای  نوزادان انجام دهم، حرف بزنم. بنابراین به اینترنت وصل شدم و  جستجو کردم و در قسمت جستجو “حیوانات اهلی و توانایی ها را نوشتم و سپس “خوک ها و عواطف” یا “گاوها و هوش” را نوشتم و مقادیر عظیمی از تحقیقات وجود داشت که با مدرک نشان می داد حیوانات اهلی مانند گاو و گوسفند و مرغ و جوجه، موجودات ذی شعوری هستند با هوش بسیار، زندگی بسیار عاطفی و بسیار اجتماعی. بنابراین، من توانستم این احساس را دنبال کنم و داستانها را در کنار هم قرار دادم:

 

 

 

جوجه ها موجودات بسیار رشد یافته ای هستند و اکثر مردم میزان هوش آنها را درک نمی کنند. فکر می کنم، برای من، شگفت انگیز ترین چیز، اطلاعاتی بود که دربارۀ جوجه ها یاد گرفتم. اول از همه، ساختار مغز مرغ ها  خیلی شبیه به مغز انسان است. آنها اطلاعات را همانند ما پردازش می کنند و اکنون تحقیقاتی وجود دارد که نشان می دهد پرندگان، به اندازۀ میمونها توانایی شناختی دارند.

 

 

بعنوان نوزاد،ما بسیار بیچاره ایم و زمان زیادی طول می کشد تا بیاموزیم و خودمان را با دنیای اطرافمان آشنا سازیم. در مقایسه، جوجه ها  از روز اول در زمینه های زیادی از نظر شناختی رشد می کنند! من دوستی داشتم که به تازگی بچه دار شده بود و من به او گفتم که جوجه ها درست از زمان تولد چیزی بنام “بقای شیء”  دارند. این چیزی است که نوزاد انسان ندارد. حقایق شگفت انگیز دیگر دربارۀ جوجه ها، برای مثال آنها می توانند از تماشای یک ویدیو یاد بگیرند. محققان به جوجه های نوزاد تصاویری از مرغ ها را نشان دادند که در آن به مرغ ها دو کاسه برای غذا داده شده بود و آنها تنها از کاسۀ قرمز می خوردند، نه کاسۀ زرد، و سپس جوجه ها بیرون رفتن و آنها هم فقط از کاسۀ قرمز غذا خوردند، نه کاسۀ زرد. آنها می توانند حساب کنند.

 

محققان ایتالیایی نشان دادند که جوجه ها می توانند از اصول هندسی استفاده کنند. بسیاری از قضایای ثابت شدۀ این کتاب این است که آنها بیش از آنچه ما فکر می کنیم، به ما نزدیکند.

 

 

 

مرغ ها، بوقلمون ها و دیگر ماکیان، گذشته از زیرکیشان، موجوداتی احساسی هستند و اگر برای شاخت آنها وقت بگذاریم، قادر هستیم تا عواطف آنها را درک کنیم. هنگامیکه من رفتم تا از یک پناهگاه حیوانات دیدن کنم، کسی یک جوجۀ نابینا را در بازوهای من قرار داد و من آن جوجه را نوازش کردم. هرگز فکر نمی کردم که بتوانم یک جوجه را بغل کنم و او را نوازش کنم و جوجه درست کاری را که گربه هایم انجام می دادند، انجام دهد. او صورت کوچکش را به آرنج خمیدۀ من می کشید و شروع به خرخر کرد و من در آنجا نشسته بودم یک جوجه را نوازش می کردم.  منظورم این است که بعنوان یک فرد شهری، این واقعا شگفت انگیز بود. وقتی برای بازدید از حیوانات دیگر به پناهگاه رفتم، بوقلمون ها، مرا دنبال می کردند، آنها روی چمن با من می نشستند و اجازه می دادند من پرهایشان را نوازش کنم. توانایی های ارتباطی، عاطفی بسیار قوی این حیوانات را فوق العاده شگفت انگیز یافتم.

 

برخی می گویند که عمیق ترین عشق بین مادر و فرزند است. این ارتباط عمیق هم در دنیای حیوانات و هم انسان ها یافت می شود.

 

نقل قولی از “جوزف استوکی” که در”ساسکاچوان” کانادا است:

“آیا عشق است؟ وقتی نمونه هایی از رفتار مادری را در مردم می بینیم، بسادگی می بینیم که این یک نمونۀ قوی از پیوندی است که ما آنرا عشق می نامیم. وقتی ما همین نوع رفتار را در هر پستانداری می بینیم، آنرا به تکامل نسبت می دهیم و این حقیقت را که آنها هم می توانند فرزندانشان را دوست بدارند انکار می کنیم و از آن می گذریم، درحالیکه من در حقیقت هیچ تفاوتی را نمی توانم ببینم”

 

و این نقل قول با این عبارت، با صحبت دربارۀ اینکه چطور ما به کودکانمان عشق می ورزیم و چقدر جدا شدن برای آنها مشقت بار است، همراه می شود. بنابراین، من فکر می کنم اگر شما از کسی که حیوانات را می شناسد، بپرسید آنها می گویند، این عشق است و آنها آن عشق را می بینند و می فهمند که آنها می توانند خالص تر عشق بورزند، همانند زمانی که می گوییم سگ هایمان یا گربه هایمان به شما عشق می ورزند. چنین چیزی در این حیوانات نیز وجود دارد. من فکر می کنم شما در قلبتان احساس می کنید که این حیوانات، موجودات زنده هستند، با اینحال تجربه نکردن یا فکر نکردن به حیوانات مزرعه خیلی آسان است، زیرا ما به آنها دسترسی نداریم. آنها واقعا فراموش شده اند و از دید پنهانند.

 

 

کتاب خانم “هاتکوف” که از کار ایشان بعنوان حامی کودکان و خانواده ها، مشاور سرپرستی و یک فیلم ساز الهام گرفته، دانش عمیقی را دربارۀ حیوانات مزرعه آشکار می کند که شامل داستان های تاثیر گذار و عکس های زیبایی است که خوانندگان را با حیوانات و طبیعت صلح آمیزشان مرتبط می سازد.

 

با ادراک” واقعا به احساس و آگاهی اشاره دارد، که شما از آنچه که برایتان اتفاق می افتد، آگاه هستید، از آنچه که برای بدنتان اتفاق می افتد، آگاه هستید، شما از احساسی که بدنتان دارد، آگاه هستید، شما از آنچه که برای دیگران در اطراف شما رخ می دهد، آگاه هستید. وجود آنها، آگاهی دارد و آن واقعا به نوعی خلاف آن چیزی است که ما اغلب فکر می کنیم. ما چنین احساسی را دربارۀ سگ ها و گربه هایمان داریم، اما فکر می کنم اغلب نمی اندیشیم که یک حیوان مزرعه (گاو و گوسفند و مرغ و …)، برای مثال، گسترۀ وسیعی از آن احساسات و نیز توانایی های شناختی و عاطفی را دارد.

 

گاوها وقتی مسئله ای را حل می کنند، هیجان زده می شوند؛ آنها روابط دوستی با گروه های کوچکی از مردم را  تشکیل می دهند. آنها توسط کدهای اخلاقی زندگی می کنند. بسیار نوع دوست هستند. اگر دوستی از آنها   بنظر غمگین بیاید، یگ گاو با سرعت کمتری خواهد آموخت، کمتر غذا خواهد خورد و آنها از آن حیوان مراقبت می کنند. آنها واقعا نسبت به گاوهای همزیستشان حس همدردی بسیاری دارند.

 

خوک ها می توانند بازی رایانه ای را یاد بگیرند و بازی کنند و من فکر می کنم فیلم هایی مانند “باب” و دیگر فیلم ها ما را آگاه ساخته است که خوک ها دارای هوش هستند. آنها بطور باور نکردنی حساس هستند، آنها از مرگ یک دوست سوگواری می کنند. آنها دوست ندارند، تنها باشند. وقتی با گروهشان نیستند، وحشت زده می شوند.

 

چیز شگفت انگیز دربارۀ گوسفند، وقتی از گلۀ خود جدا می شوند، بسیار مضطرب می شوند.اما اگر به آن ها تصویری از یک گوسفند آشنا یا یک برۀ گوسفند آشنا را نشان بدهید تمام نشانه های استرسشان پایین خواهند آمد.

حتی ماهی های مرکب، هم شخصیت دارند.

 

 

حیوانات ترس، افسردگی، اضطراب، شادی و خستگی را احساس می کنند. اگر آنها انگیزه نداشته باشند واقعاً می توانند بطور وحشتناکی رنج بکشند.

 

 

 

گاو ها حیوانات بسیار مهربان و با احساسی هستند، وقتی گوساله به دنیا می آید گاو و گوساله به شدت به هم وابسته هستند، در صنعت دامپروری و تولید لبنیات گوساله را از مادر جدا می کنند و این دستگاه شیر دوش 24 ساعته را به مادر وصل می کنند.

 

 

 

مادر و گوساله هر دو از دوری هم در رنج هستند، گوساله ها بدون مادر و شیرش اغلب مریض می شوند ، یا می میرند و یا کشته می شوند. این شیر به جز تمام مضرات پزشکی اش چیزی جز رنج و آزار نیست!

 می دانستید که مادرها بعد از جدایی از گوساله ها گریه می کنند. می دانستید گوساله ها سخت غمگین و گرسنه می شوند.

 

بیشتر ما با خوردن گوشت حیوانات بزرگ شده ایم،بدون اینکه حتی بدانیم این گوشت از کجا می آید و چطور از بشقاب ما سر در می آورد و وقتی می فهمیم واقعا شوکه می شویم.

بیشتر گوساله ها،جوجه ها و سایر حیواناتی که برای گوشتشان پرورش داده می شوند، تا کشته شدن و به سر میز غذا آمدن زندگی بسیار بد و نا خوشایندی را پشت سر می گذارند. زندگی آنها با عکس هایی که شما در ذهن خودتان دارید و یا در کتاب های قصه می بینید بسیار فرق دارد.

 

آن عکس ها، حیوانات در مزرعه در حال چرا و گذران یک زندگی خوب و طبیعی را نشان می دهند، در حالی که واقعیت جز این است و آنها دیگر به این شکل زندگی نمی کنند. در عوض، تقریبا همه حیوانات داخل قفس ها و سالن های پر ازدحامی پرورش داده می شوند که حتی امکان تکان خوردن و چرخیدن به دور خود را هم ندارند.

بچه ها به محض تولد از مادرشان جدا می شوند و هرگز به آنها اجازه بازی داده نمی شود و هرگز تابش آفتاب را بر پوست خود حس نمی کنند.

 

امروزه، پس از توجه به حقیقت نحوه پرورش حیونات در مرغ داری ها و دامپروری های صنعتی، انسان های زیادی به گیاهخواری رو آوردند. این افراد به خاطر حیوانات، سلامتی خودشان و محیط زیست لب به گوشت نمی زنند و بعضی علاوه بر گوشت سایر محصولات حیوانی مانند: تخم مرغ،لبنیات و…را هم به مصرف نمی رسانند.

مطالعه نشان می دهد که کشتن و خوردن حیوانات،خود ما را هم می کشد.

مهم ترین بیماری هایی که به نوعی به خوردن گوشت ارتباط پیدا می کنند عبارتند از : بیماری قلبی و سکته،با نخوردن گوشت خطر ابتلا به این بیماری ها بسیار کم می شود.

 

وقتی به جای کشت غلات، زمین آب را صرف پرورش حیوانات کنیم، آب وخاک گرانبها از دست می رود، درختان قطع می شود تا زمین کافی برای چرای حیوانات یا مزارع کارخانه ای فراهم شود و برای چاق کردن سریع حیوانات مواد شیمایی به مصرف می رسد و این مواد در نهایت به زمین و جویبارها بر می گردد.

در هر دقیقه فضایی به اندازه سه برابر یک زمین فوتبال از جنگل های استوایی از بین می رود تا برای چرای گله ها و مزارع کارخانه ای و دامپروری های صنعتی جای کافی ایجاد شود. درحالیکه بر طبق تحقیقات، هر فرد گیاهخوار در سال تا نیم هکتار از این درختان را حفظ می کند. بنابراین با گیاهخوار شدن ما نه تنها حیواناتی را که برای پرورش غذا پرورش داده می شوند نجات می دهیم، بلکه جنگل و حیوانات را نیز نجات می دهیم! شما می توانید همه پروتئین مورد نیاز خود را  نیاز خود را از سبزیجات، سویا، مغزها، خشکبار، برنج، گندم، سیب زمینی و حبوبات تامین کنید.

 

 

شخصاً چه کاری برای توقف گرفتاری حیوانات مزرعه می توانیم انجام بدهیم؟

 

بروید و حیوانات را ببینید. اگر بخواهیم طرز رفتارمان با حیوانات را تغییر بدهیم، این یکی از سریع ترین راه ها است.  هر کسی باید از پناهگاه های حیوانات دیدن کند. بسیار عالی است که با کودکان و کلاس های مدرسه صحبت کنیم تا به یک پناهگاه بروند. اتخاذ رژیم گیاهخواری، کلیدی برای تغییر نحوۀ درک جامعه از حیوانات مزرعه است. باید بیدار بشویم و اگر مردم بخواهند خوردن حیوانات را متوقف کنند، جایگزین های بسیار زیادی برای ما وجود دارد. نشریات بسیار شگفت انگیزی دربارۀ وگان بودن و نحوۀ انجام آن و فواید سلامتی آن وجود دارد. این ما هستیم که به سوی بشقاب پیش می رویم و شهروندان آگاه زمین هستیم و اگر می خواهیم هم اکنون تغییراتی را در این باره ایجاد کنیم، نقطۀ برگشت ناپذیر وجود دارد ما باید پذیرا باشیم، به عقب برگردیم، نفسی بکشیم،به رویایمان ادامه بدهیم، چگونه این دنیا می تواند بهتر، ایمن تر، مهرآمیزتر، حمایت کننده تر، صلح آمیز تر برای همه باشد؟ وقتی ما نسبت به یک نفر صلح جو هستیم، آن صلح امواج بسیاری دارد. بنابراین همۀ ما سود می بریم. تمام آن ها به ما باز می گردد. واقعاً سیارۀ ما در نقطۀ برگشت ناپذیر، قرار دارد. بنابراین ایجاد تغییر در خصوص دامداری، یکی از بزرگترین اثرات آن برای محافظت از ما در برابر گرمایش جهانی خواهد بود.

 

www.AmyHatkoff.com

 

دنیای درونی حیوانات مزرعه در آدرس زیر در دسترس است:

www.Amazon.com

 

ارسال به داغ کن - کلوب دات کام

Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *