عکس های روز زمین پاک – بوستان آب و آتش – دوم اردیبهشت 1390

جمعه دوم اردیبهشت 1390، به مناسبت روز “زمین پاک“، در “بوستان آب و آتش” جشنواره بادبادکها برگزار شد. این حرکت نمادین با حضور تعدادی از انجمن ها و سازمانهای محیط زیستی، برای ارائه اطلاعات به هم میهنان حاضر در این بوستان همراه بود. در این میان می توان به “اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران”، “انجمن حفاظت از یوزپلنگ ایرانی”، “انجمن تیرگان حامی جنگلهای ایران” و “کانون انسان پاک، زمین پاک” اشاره نمود.

در این جشنواره، درحالیکه آسمان نیمه ابری جایگاه بادبادکهای رنگارنگ شده بود، نهادهای زیست محیطی حاضر، هر کدام به طریقی به گسترش اطلاعات عمومی و آگاهی رسانی به مردم در خصوص حفاظت از جنگلها، نگهداری از گونه های زیستی و حیوانات وحش، ارائه روشهای ساده برای حمایت از بقای سیاره مان زمین، مشغول بودند.

در غرفه کانون انسان پاک، زمین پاک، همراه با ارائه فیلم های مستند درباره گیاهخواری و گرمایش جهانی بصورت رایگان به افراد مشتاق، اطلاعات مربوط به اهمیت اتخاذ شیوه تغذیه زیست پایدار وگان و چگونگی آن، در اختیار همگان قرار می گرفت.

میز نقاشی کودکان” نیز برنامه ای ویژه کودکان دبستانی و پیش دبستانی بود تا این گروه سنی که میراث داران آینده سیاره مان هستند نیز، علاوه بر بادبادک بازی با کشیدن نقاشی هایی زیبا از محیط زیست و روشهای نگهداری از آن، در جشن زمین پاک شرکتی مؤثر داشته باشند. کودکان نقاشی های رنگارنگ خودشان را در حالی می کشیدند که طی تعدادی سوال و جواب از طرف اعضای کانون با مقولاتی چون بازیافت، گرمایش جهانی و غیره آشنا می شدند و همچنین با علاقه اطلاعات خود را با کودکان دیگر تقسیم می کردند.

حضور شیرین دو عروسک “هادی” و “هدا” همراه با شعارهای زیست محیطی روی لباسشان نیز گرما بخش این جشن بود. از کودکان چند ماهه تا افراد میانسال همه لبخند بر لب برای گرفتن عکس یادگاری در کنار این عروسکها می ایستادند و از دست عروسکها بروشورهای آگاهی دهنده زیست محیطی می گرفتند.

همچنین، کارکنان زحمتکش صدا و سیما نیز از “شبکه خبر” و برنامه “در شهر“، “شبکه استانی تهران” نیز پوشش خبری این رویداد زیست محیطی را به خوبی برعهده گرفته و از کلیه غرفه ها و فعالیت های انجمن ها و تعدادی از بازدیدکنندگان گزارش تهیه نمودند.

امیدواریم که با ادامه و گسترش اینچنین فعالیتهای آگاهی بخش زیست محیطی، به زودی شاهد آبادانی سیاره مان زمین باشیم و در سالهای آینده جشن زمین پاک را با شکوهی بسیار بیشتر برگزار نماییم.

عکاس: صدف کاظمی


{AdmirorGallery}zamin-pak{/AdmirorGallery}

جمعه گذشته، دوم اردیبهشت 1390، به مناسبت روز “زمین پاک“، در “بوستان آب و آتش” جشنواره بادبادکها برگزار شد. این حرکت نمادین با حضور تعدادی از انجمن ها و سازمانهای محیط زیستی، برای ارائه اطلاعات به هم میهنان حاضر در این بوستان همراه بود. در این میان می توان به “اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران”، “انجمن حفاظت از یوزپلنگ ایرانی”، “انجمن تیرگان حامی جنگلهای ایران” و “کانون انسان پاک، زمین پاک” اشاره نمود.

در این جشنواره، درحالیکه آسمان نیمه ابری جایگاه بادبادکهای رنگارنگ شده بود، نهادهای زیست محیطی حاضر، هر کدام به طریقی به گسترش اطلاعات عمومی و آگاهی رسانی به مردم در خصوص حفاظت از جنگلها، نگهداری از گونه های زیستی و حیوانات وحش، ارائه روشهای ساده برای حمایت از بقای سیاره مان زمین، مشغول بودند.

در غرفه کانون انسان پاک، زمین پاک، همراه با ارائه فیلم های مستند درباره گیاهخواری و گرمایش جهانی بصورت رایگان به افراد مشتاق، اطلاعات مربوط به اهمیت اتخاذ شیوه تغذیه زیست پایدار وگان و چگونگی آن، در اختیار همگان قرار می گرفت.

میز نقاشی کودکان” نیز برنامه ای ویژه کودکان دبستانی و پیش دبستانی بود تا این گروه سنی که میراث داران آینده سیاره مان هستند نیز، علاوه بر بادبادک بازی با کشیدن نقاشی هایی زیبا از محیط زیست و روشهای نگهداری از آن، در جشن زمین پاک شرکتی مؤثر داشته باشند. کودکان نقاشی های رنگارنگ خودشان را در حالی می کشیدند که طی تعدادی سوال و جواب از طرف اعضای کانون با مقولاتی چون بازیافت، گرمایش جهانی و غیره آشنا می شدند و همچنین با علاقه اطلاعات خود را با کودکان دیگر تقسیم می کردند.

حضور شیرین دو عروسک “هادی” و “هدا” همراه با شعارهای زیست محیطی روی لباسشان نیز گرما بخش این جشن بود. از کودکان چند ماهه تا افراد میانسال همه لبخند بر لب برای گرفتن عکس یادگاری در کنار این عروسکها می ایستادند و از دست عروسکها بروشورهای آگاهی دهنده زیست محیطی می گرفتند.

همچنین، کارکنان زحمتکش صدا و سیما نیز از “شبکه خبر” و برنامه “در شهر”، “شبکه استانی تهران” نیز پوشش خبری این رویداد زیست محیطی را به خوبی برعهده گرفته و از کلیه غرفه ها و فعالیت های انجمن ها و تعدادی از بازدیدکنندگان گزارش تهیه نمودند.

امیدواریم که با ادامه و گسترش اینچنین فعالیتهای آگاهی بخش زیست محیطی، به زودی شاهد آبادانی سیاره مان زمین باشیم و در سالهای آینده جشن زمین پاک را با شکوهی بسیار بیشتر برگزار نماییم.

Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *