Ham-Andishi-esfand-92

عکسهای نشست هم اندیشی سمنهای محیط زیست: جلوگیری از معدوم سازی حیوانات. اسفند 92

Ham-Andishi-esfand-92

 

در تاریخ 92/12/13 جلسه هم اندیشی در شورای شهر با حضور جناب آقای مهندس حقانی عضو شورای شهر تهران و نایب رئیس کمسیون خدمات شهری و مهندس میرزایی از اعضاء شورای شهر تهران و همچنین نمایندگانی از شهرداری و چند سازمان مردم نهاد فعال زیست محیطی و کانون انسان پاک، زمین پاک برگزار گردید. در این جلسه مهندس حقانی به تشکل ها یاد آور شدند که برای برآوردن خواسته های برحق جامع زیست محیطی با تشکل ها همکاری لازم را انجام خواهد داد.
کانون انسان پاک، زمین پاک به اتفاق مکتب حرمت حیات به همراه بیش از 3000 امضاء در مخالفت با کشتار حیوانات خیابانی که توسط شما حامیان محترم حیوانات به امضاء رسیده بود، تنها دادخواهان و فریادزنان حق زندگی حیوانات مظلوم و بیگناه بودیم که باوجود موکول شدن تمامی جلسات به سال بعد، توانستیم موافقت اعضاء را برای بررسی طرح ساماندهی و جلوگیری از معدوم سازی حیوانات شهری بگیریم.

امیدواریم به زودی و با کمک، اتحاد و همدلی تمامی حیوان دوستان عزیز، شاهد آغاز فصلی نو در ساماندهی حیوانات و جلوگیری از کشتار آن ها باشیم.

 

{AdmirorGallery}Ham-Andishi-esfand-92{/AdmirorGallery}

Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *