دسته: همایش و گردهمایی ها

Categories
همایش و گردهمایی ها

همایش گرمایش جهانی و جشنواره غذاهای گیاهی

(ورود برای عموم آزاد) زمان : 18 مرداد سال 1389ساعت :  9 صبح تا 12 ظهرمکان : سینما 400 نفری دهکده المپیکآدرس : انتهای بلوار دهكده المپیك ، بالاتر از شهرداریپذیرایی: نهار (غذاهای گیاهی)برگزار کننده و میزبان: کانون انسان پاک زمین پاک  

Categories
همایش و گردهمایی ها

همایش گرمایش جهانی و گیاهخواری

زمان : 4 بهمن 1388 ساعت 4 تا 6 بعد ازظهر مکان: دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران آدرس: خیابان قدس نبش خیابان آذین ورود برای عموم آزاد است.