ماه: سپتامبر 2009

Categories
اخبار گیاهخواری

گیاهخواری چیست؟

 گیاهخواری چیست؟ در این رژیم غذایی، خوراک های گیاهی و محصولات لبنی طبیعی مجاز و غذاهای منشأ گرفته از حیوانات مانند تخم مرغ ممنوع هستند. برای این رژیم دلایل بسیاری وجود دارد که مهم ترین آنها این است که ما بایستی از کشتن موجودات با ادراک صرف نظر کنیم و از قانونی که می گوید:Read More