گروه های محافظت از دریا، خواستار پایان بخشیدن به صید ماهی تن باله آبی شدند.

 با توجه به اینکه صید بیش از اندازه، موجب کاهش % ۸۵ در جمعیت این دسته از ماهیها در مدیترانه شده است، رئیس اتحادیه شیلات اروپا، ماریا دامانکی، ماهیگیری تجاری گونه های در معرض خطر را    ۵ روز زودتر ممنوع کرد، چرا که سهمیه ماهیگیری اختصاص یافته، پایان یافت. سازمان هایی نظیر   صلح سبز بین الملل و انجمن محافظت از دریای  چوپان دریا،  کشتی های خود را در مدیترانه  مستقر کردند تا به نجات گونه ها از نابودی بیشتر به خاطر صید غیر قانونی  یاری رسانند. فعال بخش حفاظت از اقیانوسها از صلح سبز بین الملل، الیور نولز، در کشتی “دلاور رنگین کمان” چنین گفت:  “ماهی های تن باله آبی در معرض انقراض هستند و امسال اصلاً نباید صید این ماهی ها صورت گیرد. 

دانشمندان نشان داده اند که سهمیه صید ماهی تن باله آبی صفر است.” صندوق جهانی حیات وحش (دابلیو دابلیو اف) نیز  در مورد انقراض این گونه  تا سال ۲۰۱۲ در صورت  عدم توقف ماهیگیری، خبر داد:

سه چهارم از ماهی ها غیرقانونی صید میشوند و لذا کشتی ما،  “استیو ایروین” در مدیترانه مستقر شده تا  از این اقدامات غیر قانونی  جلوگیری به عمل آید. 

ماهی تن باله آبی، یک ماهی مهاجر است که همچون دیگر جانداران دریایی به حفظ تعادل اقیانوس ها و  سیاره، کمک میکند. ماهی و دیگر چیزها در اقیانوس اهمیت بسیار زیادی دارند و بخشی از تنوع زیستی اند، نه غذای بشقاب ما و اگر ماهی ها را از بین ببریم، دریا را نابود کرده ایم و اگر دریا را نابود کنیم، سیستم حامی زندگی خودمان را به نابودی کشانده ایم. بیایید همگی در گرامی داشتن زندگی های  همزیستان دریایی مان و شکوفایی همه موجودات زمین سهیم باشیم.

 

http://www.theprovince.com/technology/Greenpeace+activist+hurt+bluefin+tuna+protest+leaves+Malta+hospital/3140501/story.html#ixzz0qZpAnCOS

http://www.euractiv.com/en/sustainability/eu-orders-industrial-tuna-fishing-ban-until-year-end-news-495061

Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *