گازهای گلخانه ای کوتاه عمر شامل متان و کربن سیاه، سیاره را گرم می کنند.

 با ادامه ی تلاشهای دولت در زمینۀ موضوعات اقلیمی و تمرکز بر کاهش دی اکسید کربن به عنوان گاز گلخانه ای اصلی، تعداد فزاینده ای از دانشمندان و رهبران، توجه خود را به دیگر عوامل ایجاد کننده ی تغییرات اقلیمی، معطوف کرده اند که اثرات گرمایشی آنها چندین برابر کوتاهتر از دی اکسید کربن است. علاوه بر متان، یک گاز گلخانه ای قوی که علت اصلی تولید آن، صنایع دامداری است و اثرات آن در عرض حدود ۱۰ سال ناپدید میشود، دیگر گازهای مشابه نیز وجود دارند که اثرات گرمایشی آنها میتواند فوراً متوقف شود.

دکتر اندریاس ستول، از مؤسسه تحقیقات فضایی نروژ، چنین توضیح میدهد: گازهای دارای عمر کوتاه مسبب تغییرات اقلیمی، گازهایی هستند که کمتر از ۱۰، ۱۵ سال می مانند، که از جمله آنها متان است،  با طول عمری حدود ۱۰ سال.     

یعنی اگر شما آلاینده های ناشی از این مواد را کاهش دهید، میزان آنها در اتمسفر، فوراً کاهش می یابد و این یعنی، اثرات آنها بر تغییرات اقلیمی فوراً کاهش می یابد، اما در مورد دی اکسید کربن چنین نیست.

یکی از آئروسل ها که از عوامل ایجاد کننده تغییرات اقلیمی و دارای عمر کوتاه است، کربن سیاه یا دوده است. این گاز از طریق احتراق نامناسب مواد احتراقی نظیر سوخت های زیستی، زمین ها یا جنگل ها ایجاد میشود. این ذرات سیاه وقتی در اتمسفر هستند، انوار خورشید را جذب میکنند، و پس از نشستن بر برف یا یخ، به گرم شدن آن منطقه  می پردازند. این ذرات سطح برف را تیره میسازند و سبب میشوند که برف گرمای بیشتری از خورشید جذب کند و این یعنی، برفها در بهار، با سرعت بیشتری ذوب میشوند. و اگر بر روی یخ نیز بنشینند، سبب میشوند که با سرعت بیشتری ذوب شود.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Accumulation_of_Black_Carbon_Toward_The_Base_Of_The_Himalayas.OGG

http://www.arcticpeoples.org/news/item/218-black-carbon-a-short-lived-climate-forcing-agent

http://www.norway-osce.org/news/Latest-news/Arctic_Council_rec/

 

Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *