کشاورزی ارگانیک، راه نجات بشر

کشاورزی ارگانیک: راه حلی زیست پایدار.

مدیریت خاک ارگانیک: کاهش استفاده از سوخت فسیلی، جذب  آلودگی های دی اکسید کربن از هوا.

اگر در 3/5 میلیارد جریب زمینهای قابل کشت سیاره زراعت ارگانیک شود، تقریباً 40 % آلودگی های دی اکسید کربن را می توان جذب کرد.

 

امروزه رویکرد جهانی به سمت کشاورزی ارگانیک است. کشاورزی ارگانیک، نوعی کشاورزی است که در تولید و فرآوری محصولات آن، از کودهای شیمیایی، سموم، هورمون‌ها و دگرگونیها و دستکاری های ژنیتیکی استفاده نمی شود و همه مراحل تقویت زمین، کاشت و برداشت با استفاده از نهاده‌های طبیعی (همچون کود زیستی، کپوست ها، حشرات سودمند، میکروارگانیسم‌های سودمندEM  ) می باشد…

 

تاثیر نامطلوب و اثرات باقیمانده مصرف انواع کودهای شیمیایی، سموم، هورمون ها، … در تولیدات غذایی در کشورهای صنعتی پیشرفته موجب شده است کشاورزی در جهتی کاملا متضاد با روش مدرن تحول یابد و آن جلوگیری از مصرف هرگونه مواد شیمیایی یا نهاده مصنوع انسان در تولیدات و پخش محصولات زراعی و باغی  است.

 این کشاورزی به کشاورزی ارگانیک موسوم است و در کشورهای مختلف به نام های گوناگون چون کشاورزی زیستی، کشاورزی بیولوژیکی، کشاورزی پایدار نامیده می شود.

 

کشاورزی ارگانیک، سیستم مدیریتی جامعی است که کمیت و کیفیت محصولات از تولید تا فرآوری و انتقال به مصرف کننده، سلامت خاک، گیاه، انسان، میکروارگانیسم‌ها، محیط سیاره زمین بعنوان یک موجود زندة واحد، اصول اکولوژوکی، محیط زیست، اصول عدالت و روابط اجتماعی، احترام به مخلوقات و اصول پایداری زیستی در آن مد نظر است.

 

در واقع کشاورزي ارگانيک مديريت توليد مناسب است که باعث تقويت و توسعه سلامت اکوسيستم هاي زيستي، چرخه هاي زيستي و فعاليت بيولوژيکي خاک مي شود. در این نوع کشاورزی تاکيد بر این است که از نهاده هاي داخل مزرعه استفاده شود و از نهاده هاي بيروني استفاده اي نشود. اين کار باعث استفاده از روش هاي کشاورزي زيستي، مکانيکي و بدون استفاده از نهاده هاي خارجي سنتز شده صورت مي گيرد.

 امیدواریم که دیگر از کودهای شیمیایی مخرب استفاده نشود، و هرچه زودتر تمام کشورها از کشاورزی ارگانیک برای کشت و برداشت محصولات گیاهیشان استفاده کنند تا آلایندگی های محیط زیست را کاهش دهیم و مواد غذایی سالم بدون  آلایندگی را پرورش دهیم.

 
       

منابع:

1-ملکوتی، محمد جعفر، 1387، کشاورزی پایدارو افزایش عملکرد با بهینه سازی مصرف کود در ایران، نشر آموزش کشاورزی، چاپ دوم

2-سیلیسپور، محسن، ممیزی، محمد رضا، 1385، مدیریت مصرف نیتروژن در محصولات سبزی و صیفی، مرز دانش، چاپ اول

3-منصور چقماقی یزدی، کارشناس ارشد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر ، علی رضا مرادی عهدیه، تکنسین زراعت مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر، ماهنامه کشت و صنعت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C

Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *