پرورش ماهی آزاد موجب نابودی بسترهای آبی و تهی شدن آنها از زندگی میشود.

 تحقیق اخیر از محققان آلمانی در مؤسسه مشهور بخش دینامیک و سازماندهی مؤسسه مکس پلانک، آشکار کرد که پرورش ماهی آزاد سبب ایجاد فجایع زیست محیطی ای میشود که ورای تصور پیشین ماست. این تیم با بررسی آبهای سواحل شیلی، درصدد مطالعه ارتباطات والهایی که از مناطق پرورش ماهی در اقیانوس عبور کرده بودند، پرداخت. بررسی نمونه آبها در منطقه نشان داد که به طور  شوک بر انگیزی، عاری از زندگی اند. سرپرست این تیم دکتر هایکه وستر نیز، همچنین مشاهده کرد که این آبها مملو از سرگین ماهی و غذاهای خورده نشده بودند،  و به شدت بوی کلر میدادند. بعلاوه، تورهایی در اطراف این  محلها سبب به دام انداختن و خفگی شیرهای دریایی و دیگر جانداران شده، و بر اساس بررسی های انجام شده در زمینه صوتی، صدای موتور کشتی های باربری و دیگر کشتی هایی که برای تغذیه این ماهی ها استفاده میشود، سیستم ارتباطی نهنگ ها و فوسن ها را دچار اختلال نموده است.   

 

آبهای مرده، هشدارهایی از یک تراژدی نگران کننده جهانی هستند.

“آبهای مرده” عبارتی است که مناطقی از اقیانوس را شرح می دهد که بی حد از آنها ماهیگیری شده است و آن به مرگ اقیانوسهایمان منجر می شود. این آبها، داستانی فراموش نشدنی از فاجعه دریایی را بازگو می کنند. در بندر “ویکتوریا هاربور”، با صید بیش از اندازه، ما به اکوسیستم شدیداً آسیب زده ایم. در برخی از رودخانه های ما همچون “نی یوز”،  از سال ۱۹۹۱ بیش از یک میلیارد ماهی از دست داده ایم و فقط امسال حدود 200 میلیون ماهی در رودخانه نی یوز از دست داده ایم.

در ابتدا، بزرگترین حیوانات در دریا را از دست میدهیم. وال ها را از دست می دهیم، ما کوسه ها را از دست می دهیم، هامورهای بزرگ را از دست میدهیم، ماهی های شوریده را از دست میدهیم، ولی همه ی اینها بخشی از یک اکوسیستم هستند، یک سیستمی که با هم کار می کنند و اگر شما یک بخش از یک اکوسیستم را بردارید، بخشهای دیگر  آن اکوسیستم را نیز از دست خواهید داد. پنهان از نظر مردم، یک حقیقت وحشت آور وجود دارد: ماهی های در مخازن بیشتر هستند تا در آبهای بندر.

دکتر موروینیو : این مورد در حال  تکرار شدن است. در تمام دنیا درحال وقوع است: در آبهای جنوبگان، در اقیانوس هند، اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام، اقیانوس منجمد شمالی، هم اکنون در هر اقیانوس دنیا اتفاق می افتد، ما یک اپیدمی بهره برداری بیش از حد داریم.

پروفسور سادوی : از اینکه در حال خالی کردن دریاها هستیم، وحشت دارم… نگرانم که اگر اقدامی به زودی صورت نگیرد… ما واقعاً “آب های مرده” خواهیم داشت.   

بیائید بخاطر حیات خودمان و  اقیانوس ها همه رژیم سالم گیاهخواری را  اتخاذ کنیم.

 

http://www.namnewsnetwork.org/v2/read.php?id=124081

http://mobil.derstandard.at/1276413369774/Lachsfarmen-belasten-Chiles-Umwelt-in-bisher-unbekanntem-Ausmass

Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *