وخیمترین آب شدن یخ قطب شمال در تاریخ زمین شناختی جدید.

تیمی از ۱۸ دانشمند از پنج قاره مشخص کردند که سرعت کنونی و بی سابقه ی کاهش یخ، شدیدترین مورد در حداقل ۵ هزار سال گذشته است. یافته های محققان که در نشریه ی تخصصی Quaternary Science Reviews  به انتشار رسیده و به بررسی داده های صدها مطالعه پرداخته تا به چشم اندازی کلی از میلیونها سال تاریخ قطب شمال دست یابد. آنها به این نتیجه رسیدند که شرایط یخ های قطبی در ۳۰ سال گذشته بی همتا و منطبق با گرمایش اقلیمی سریع است.

دکتر لئونید پولیاک، محقق قطبی و  نویسنده ی اول این مطالعه  اظهار کرد که نوسانات معمولاً قابل پیش بینی یخ  مربوط به مدار زمین نشان می دهد که باید یخ بیشتری وجود  می داشت و نه کمتر.  بنابراین از دست رفتن کنونی یخ تنها نقطه ی نازلی در چرخه ی متغیر کاهش و افزایش یخ نیست. دکتر دیوید باربر، صاحب کرسی تحقیقات کانادا  در “علم سیستم قطب شمال”  در دانشگاه  مانیتوبا و تیم محققان خود نیز شواهدی از کاهش بی سابقه ی یخ دریایی یافته اند.

 

گوینده افزود : ما تازه در حال ورود به شرایط تابستانی در سال ۲۰۱۰   هستیم و پی می بریم که احتمالاً مقدار زیادی یخ را در طی تابستان از دست خواهیم داد و بنابراین انتظار داریم که آن هم تا حدی مشابه سال ۲۰۰۷ باشد که آخرین رکورد برای حداقل میزان یخ دریایی در نیمکره ی شمالی بود.  دکتر باربر و تیم وی با عبور از  دریای منجمد قطب شمال دریافتند که کشتی ها به سهولت قادر به گذر از یخی هستند که معمولاً به ضخامت چندین سال می باشد  گویی تنها به لایه ی نازکی از  یخ نخستین سال تبدیل شده بود.

 

دکتر باربر افزود:  قبلاً حدود % ۸۰ تا ۸۵ از  حوضه ی قطب شمال   پوشیده از این نوع یخ بود.  اکنون به حدود  18 درصد حوضه ی قطب شمال کاهش یافته است و اتفاقی که می افتد این  است که یخی که از دست می رود، در پاییز جای خود را به این یخ نخستین سال می دهد که بسیار نازک تر است. حداکثر ضخامت آن حدود ۲ متر است.    که نازک و بسیار گرمتر است، بنابراین به سهولت  می توان آن را شکست و نسبت به بادها و حرکت امواج به مراتب آسیب پذیرتر است.      

http://www.physorg.com/news194719743.html

http://ipy-osc.no/article/2010/1276262463.72

http://www.umanitoba.ca/about/barber.html

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *