مصرف گوشت، آبهای دنیا را نابود میکند.

مصرف گوشت، آبهای دنیا را نابود میکند. یک پژوهش آمریکایی از «موسسه منابع جهانی»  نشان میدهد که  مصرف گوشت و  تقاضا برای سوختهای فسیلی،

علت مستقیمی برای  کاهش اکسیژن در مناطق ساحلی  و آب شیرین دنیا است. با اظهار این موضوع که درحال حاضر  ۵۰۰ منطقه ساحلی دچار کمبود اکسیژن هستند،  پیش بینی میشود که تعداد آن همچنان افزایش یابد. محققین همچنین کشف کردند  که ۸۰% از نیتروژنی که  در دامداریها  مصرف میشود، دوباره بصورت آلاینده از طریق مدفوع دامها  و از طریق استفاده در کشت غذای این حیوانات، به طبیعت بازگردانده میشود. سرپرست نویسنده گان «میندی سلمن» اظهار کرد: “یک خوک داری صنعتی در منطقه دریای سیاه که اکنون تعطیل شده، بیش از ۱ میلیون خوک داشت و فضولاتی  معادل با یک شهر  ۵ میلیون نفره، تولید میکرد.

منابع:

http://www.wri.org/press/2009/07/worlds-waters-choking-meat-consumption-and-other-human-activities

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Resources_Institute

Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *