مردم چاد، به خاطر رهایی از گرسنگی، برگ می خورند.

ترکیب تغییرات اقلیمی و شدیدترین خشکسالی در ۵۰ سال گذشته، سبب شده که بنیان خیریه ی “اوکسفام” چنین پیش بینی کند که در تابستان امسال حدود ۲ میلیون نفر در کشور چاد، با گرسنگی مواجه میشوند. از عوامل بایر بودن زمینها میتوان به جنگل زدایی اشاره کرد که به خاطر تأمین سوخت، یا چرای بیش از اندازۀ تعداد رو به افزایش دامها، صورت گرفته، همینطور منابع کم منطقه به علت حرکت گله بانان عرب بطرف جنوب در جستجوی آب و غذا برای حیواناتشان، کاهش یافته است. فشارهای روزافزون به خاطر کمبود منابع، به خشونت در برخی از مناطق انجامیده است.

مهندس نکارامبایا کا کامندو، از منطقه “آم دام” در شرق کشور چاد، بیان میدارد که چگونه کاهش بارندگی در سالهای اخیر و نیز تغییرات در طبیعت و آب و هوا، صورت گرفته است. او گفت، بیابان در حال گسترش است. و شنها به خیابانها می ریزند،  چیزی که قبلاً دیده نشده است. و هوا بسیار گرم است. هرگز هوایی به این گرمی ندیده ام.”

همه اینها مهم هستند چون اگر انسان ها در کمبود غذا یا آب باشند مسلما اختلافاتی پیش خواهد آمد. زمانی که اعضای خانواده مان در خطر گرسنگی یا تشنگی باشند  ممکن است هر کاری انجام  دهیم تا برایشان غذا بیاوریم. بنابراین برخی افراد پارسا یا خوب، ممکن است حتی بدون اینکه بخواهند گمراه شوند و موجب کشمکش میان همسایگان بشوند و بعد در مقیاس بزرگتر، این موجب نبرد بین  ملت ها خواهد شد. دانشمندان ثبت کرده اند که یک وعده از گوشت گوساله بیش از هزار گالن آب برای تولیدش مصرف می کند. در مقابل، رژیم وگان یک دهم این مقدار را مصرف می کند. بنابراین بهترین راه برای آمادگی برای نبرد، پیشگیری کامل است. رژیم وگان کمک می کند تا تقریبا بلافاصله به این هدف برسیم.


http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=89465

http://rainforests.mongabay.com/deforestation/2000/Chad.htm

http://greenworkslinks.blogspot.com/2009/07/averting-deforestation-in-southern-chad.html

http://www.mongabay.com/reference/country_studies/chad/ECONOMY.html

http://countrystudies.us/chad/40.htm

Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *