صحرای طبیعی کویت توسط چرای بی رویه دامها درحال نابود شدن است.

 رئیس انجمن پرنده شناسی کویت، عبدالرحمان السرحان بیانیه ای منتشر نمود که میگوید مناطقی از کویت که بشر در آن سکونت ندارد بخاطر جنگلزدایی و دامداری درحال نابودی میباشد. او هشدار میدهد که اگر مردم  به سوء استفاده از زمینهایی که تحت نظارت قانونی نیستند بوسیله چرای حیوانات ادامه دهند، تنوع حیات وحش و گیاهان کویت دچار مشکلات بیشتر شده و با انقراض روبرو خواهد شد. رئیس انجمن خطاب به رسانه ها، برای کمک به ارتقاء آگاهی عموم اظهار کرد که قوانین برای حمایت از زیستگاهها باید  به اجرا درآیند تا گیاهان و جانوران بتوانند دوباره  زندگی خود را بازیابند. مطالعات انجام شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دانشگاه کویت و دیگران همچنین خاطرنشان ساخته است که چرای دامها، یکی از دلایل اصلی سرزمین های تخریب شده و تقلیل پوشش  گیاهی میباشد.

هم اکنون یک سوم از کل سطح زمین یا برای چرای احشام  مورد استفاده قرار می گیرد یا برای کشت مواد غذایی برای حیوانات،  و نه برای انسانها.  ما انسانها از مقدار بسیار ناچیزی  از این بخش کشاورزی استفاده  میکنیم. این روشی مخرب برای کسب سود راحت به قیمت بقای سیاره  و مردم ما است. ما با مصرف گوشت در حال  خوردن سیاره ی خود هستیم. بنابراین ما در صورت نبود صنعت دامداری غیر ضروری، نه تنها به جنگل دست می یابیم، بلکه همچنین زمین مزروعی وگان ارگانیک برای کاشت مواد غذایی واقعی و  شایسته ی انسان خواهیم داشت، و این زمینهای مزروعی  می توانند مانند جنگلها مقدار هنگفتی از گرما را از اتمسفر جذب کنند.   

http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=MjIwMTc3OTc5

http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?Language=en&id=2053167

http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=MjIwMTc3OTc5

http://countrystudies.us/persian-gulf-states/23.htm

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=14970675

http://www.infibeam.com/Books/info/James-A-Young/Cattle-in-the-Cold-Desert/0874175038.html

Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *