سیاره را نجات دهید بخش اول


 

 

ما در نقطه بحرانی هستیم

دکتر راجندرا پاچوری، رئیس هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی (IPCC):

“اگر تا قبل از سال 2012، اقدامی انجام ندهیم، بسیار دیر میشود. آنچه در 2، 3 سال آینده انجام میدهیم، آینده ما را مشخص میکند. اینک لحظه سرنوشت ساز است.” (سال 2007)

 دکتر جیمز هانسن، مدیر مؤسسه گودارد ناسا:

“وقت واقعاً رو به اتمام است. در واقع، یکی دو سال آینده، دوره بحرانی است. (2008)

 مانکا گاندی، وزیر سابق محیط زیست هندوستان:

“ما آنقدر به خط قرمز نزدیک هستیم که شاید فردا بیدار شویم و دریابیم که دیگر چیزی برای نجات دادن، باقی نمانده است.”

 ال گور، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا:

“سیاره ما در موقعیتی کاملاً اضطراری قرار دارد.”

 ما در نقطه بحرانی هستیم

اتحادیه دانشمندان نگران، 1700 تن از دانشمندان برجسته جهان شامل اکثریت نامزدان جایزه نوبل در علوم، از سال 1992 به موضوع گرمایش جهانی اشاره کرده بودند:

هشدار:

 ما اعضای ارشد جامعه علمی جهان، در اینجا در مورد آنچه پیش روی بشریت قرار دارد، هشدار می دهیم.

 اگر میخواهیم از فجایع عظیم بشری پیشگیری کنیم و خانه جهانی مان در این سیاره به طور جبران ناپذیر آسیب نبیند، به تغییری بزرگ در مسئولیت پذیری و نوع زندگی ما در زمین نیاز است.

 از همه میخواهیم که در این وظیفه، به ما بپیوندند.

Source: “1992 World Scientists’ Warning to Humanity”
www.ucsusa.org
Union of Concerned Scientists. Retrieved on 17-01-2009. http://tinyurl.com/5qndft

بحران جهانی محیط زیست

 • ذوب بی سابقه یخ ها در قطب شمال و جنوب
 • آب شدن بسیاری از یخرودها در سطح جهان
 • به زیر آب رفتن 18جزیره تا به امروز در سراسر جهان
 • 25 میلیون پناهنده زیست محیطی، تنها در سال 2007
 • از بین رفتن 13.5 میلیون هکتار از جنگل های بارانی در سال
 • منقرض شدن گونه ها، هزار تا 10 هزار برابر بیشتر از میزان انقراض طبیعی پیش بینی شده
 • اسیدی شدن اقیانوسها و آلودگی آبها که مناطق مرده اقیانوسی را ایجاد میکند و بر زندگی موجودات دریایی و اکوسیستم آنجا اثر میگذارد
 • % 80 از ماهی های جهان یا به طور کامل می میرند و یا  بیش از حد صید میشوند.
 • کمبود آب و عدم وجود غذای کافی
 • میزان دی اکسید کربن جو که ppm 385 بوده، در شرف رسیدن به ppm 450 است (سطح فاجعه آمیز)
 • کثرت و شدت بلایای طبیعی در سراسر جهان که شامل خشکسالی، سیل و حریق می باشد.

 دلیل اصلی بحران محیط زیست

عوامل زیادی در ایجاد گازهای گلخانه ای (GHGs) نقش دارند، اما یک عامل، بزرگترین منبع تولید دو گاز گلخانه ای بسیار مهم شامل متان و اکسید نیتروس است. این عامل همچنین بزرگترین مصرف کننده زمین و آب، دلیل عمده جنگل زدایی و فروسایش زمین ها در مقیاس وسیع، انقراض گونه ها و بیشترین آلوده کننده رودها، اقیانوسها و منابع آب آشامیدنی است و آن: دامداری است.

 فائو، سازمان ملل، سال 2006: “تأثیر دامداری بر مشکلات زیست محیطی بسیار زیاد است و از همین رو در راه حل این مشکلات نیز تأثیر بسیار دارد. این اثر آنقدر زیاد است که باید فوراً مورد توجه قرار گیرد.”

 صنعت دامداری و انتشار گازهای گلخانه ای

یکی از مهم ترین عوامل در انتشار گازهای گلخانه ای

 • صنعت دامداری عامل % 80 از مجموع انتشارات حاصل از کشاورزی است.
 • صنعت دامداری عامل % 18 از مجموع آلاینده های ناشی از فعالیت های انسانی است که این میزان بیش از آلاینده های کل بخش ترابری در سراسر جهان است.

 دامداری: بزرگترین منبع متان و اکسید نیتروس می باشد.

% 37 از انتشارات متان در سراسر جهان از دامداری است.

 • متان در دوره 100 ساله، 23 برابر قوی تر از دی اکسید کربن است.
 • متان در دوره 5 ساله، 100 برابر قوی تر از دی اکسید کربن است.

% 65 از انتشارات اکسید نیتروس از دامداری است.

 • اکسید نیتروس، 297 برابر قویتر از دی اکسید کربن است.

% 64 از آمونیاک سراسر جهان از دامداری است.

 • آمونیاک عامل ایجاد باران های اسیدی است.
 • آمونیاک بر تنوع زیستی تأثیر میگذارد.

% 9 از مجموع دی اکسید کربن در سطح جهان.

Source: “Livestock’s Long Shadow Rome 2006 ” (PDF). Ch. 3, P. 82, 112, 114. Ch. 7, P.272. Retrieved on 17-01-2009.
http://tinyurl.com/96csxhMethane controls before risky geoengineering, please -NewScientist

http://www.newscientist.com/article/mg20227146.000-methane-controls-before-risky-geoengineering-please.html

صنعت دامداری و استفاده از زمین

دامداری: بزرگترین مصرف کننده زمین.

 • بخش دامداری تاکنون، بزرگترین صنعت مصرف کننده زمین بوده است.
 • تولید غذای دام، 471 هکتار ( % 33 از مجموع زمین های کشت پذیر) را به خود اختصاص میدهد.
 • بخش دامداری مهم ترین عامل فروسایش گسترده زمین است که % 70 از چراگاه های مناطق خشک به خاطر چرای بیش از حد، تراکم و فرسایش، دچار فروسایش شده اند.

Source: “Livestock’s Long Shadow Rome 2006” (PDF). Ch. 7, P. 270, 272. Retrieved on 17-01-2009.
http://tinyurl.com/96csxh

صنعت دامداری و آلودگی آب

دامداری: بزرگترین منبع آلوده کننده آبها.

 • صنعت دامداری بزرگترین منبع آلوده کننده آبهاست.
 • جاری شدن فضولات حیوانات به اقیانوسها، “مناطق مرده” را پدید می آورد که در تابستان سال 2007، در خلیج مکزیک، مساحت آنها به 7903 کیلومتر مربع رسید.
 • بیش از 2 میلیارد تن از کود حیوانی که در اواخر دهه 1990 تولید شد، سبب شد 100 میلیون تن نیتروژن به سیستم های آبی ما راه یابد.
 • به محض اینکه آلاینده هایی همچون نیتروژن، فسفر، آنتی بیوتیک و سموم دفع آفات به آبراهه های ما راه یابند، به زندگی موجودات آبزی و انسانها، صدمه زیادی وارد می آورند.

Source: “Livestock’s Long Shadow Rome 2006” (PDF). Retrieved on 17-01-2009.
http://tinyurl.com/96csxh
“NOAA and Louisiana Scientists Predict Largest Gulf of Mexico “Dead Zone” on Record This Summer”.
www.noaanews.noaa.gov
Ben Sherman. Retrieved on 17-01-2009.
http://tinyurl.com/5atfov

صنعت دامداری و جنگل زدایی

دلیل عمده جنگل زدایی

 • % 70 از جنگل زدایی آمازون به خاطر پاکسازی زمین ها به منظور ایجاد چراگاه است و بخش عظیمی از جنگل های باقی مانده برای کشت غذای دام استفاده میشود.
 • پیش بینی میشود که تا سال 2010، دامها در 24 میلیون هکتار از زمین های منطقه استوایی که در سال 2000 جنگل بودند، به چرا بپردازند.
 • “اگر جنگلها را از دست بدهیم، در مقابل تغییرات اقلیمی بازنده ایم.” – بیانیه ای که 300 نفر از متخصصین اقلیم شناس در کنفرانس تغییرات اقلیمی سال 2007 در بالی آن را امضا کردند.

صنعت دامداری و جنگل زدایی

اثرات جنگل زدایی

 • جنگل زدایی عامل % 25- 18 از انتشارات کربنی در سطح جهان است.
 • جنگل زدایی بر ریزش باران و آبهای تازه، حاصلخیزی خاک، هوای تمیز و منابع زیستی متنوع تأثیر می گذارد.
 • نابودی زیستگاه از طریق جنگل زدایی، عامل اصلی کاهش تنوع زیستی است.
 • مناطقی که به شدت جنگل زدایی شده اند، 300 برابر بیشتر از مناطق جنگلی دست نخورده، در معرض ابتلا به مالاریا قرار دارند.
 • جنگل های بارانی برای بقای بیش از یک میلیارد نفر از فقیرترین و آسیب پذیرترین مردم جهان، ماده حیاتی اند.
 • جنگل زدایی و چرای بیش از حد، دو عامل عمده در بیابان زایی محسوب میشوند. تا سال 2020، حدود 135 میلیون نفر از مردم در معرض خطر رانده شدن از سرزمین خویش به علت بیابان زایی مداوم هستند.

صنعت دامداری و کاهش تنوع زیستی

کاهش تنوع زیستی:

“ما در دوره ای هستیم که تنوع زیستی در معرض تهدیدات بی سابقه ای است. برآورد شده که 15 اکوسیستم از 24 اکوسیستم مهم ما در معرض نابودی اند.”

 سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل، سال 2006:

 “حیوانات زیادی که به مظور مصرف انسانها، پرورش می یابند، تنوع زیستی زمین را تهدید میکنند.”

 • صنعت دامداری بالغ بر % 30 از سطح خشکی زمین را که زمانی زیستگاه حیات وحش بوده اند،
 • به خود اختصاص داده است.
 • جنگل های استوایی در بردارنده نیمی از گونه های جهان هستند که هم اینک به خاطر جنگل زدایی به منظور تولید گوشت، به سرعت هشدار دهنده ای در حال انقراضند.
 • امروزه نابودی گونه ها، هزار تا 10 هزار برابر بیشتر از میزان طبیعی پیش بینی شده است.

Source: Livestock’s Long Shadow, UN Food and Agriculture Organization, 2007
http://tinyurl.com/6bowo7

International Union for Conservation of Nature 2007
http://cmsdata.iucn.org/downloads/species_extinction_05_2007.pdf

 صنعت دامداری و کمبود آب

کمبود آب:

 • بیش از 1 میلیارد نفر در سراسر جهان، به آب تمیز دسترسی ندارند.
 • بیش از 2 میلیارد نفر، به بهداشت مناسب دسترسی ندارند.
 • تا سال 2025، 1.8 میلیارد نفر از مردم با کمبود آب مطلق مواجه اند و دو سوم از جمعیت جهان، در شرایط سخت بی آبی به سر می برند.
 • در سطح جهانی، میزان آب تازه در دسترس برای هر فرد به سرعت رو به کاهش است.

مصرف آب:

“تولید گوشت، بویژه تولید تغذیه دام، مقدار زیادی از منابع آب بسیار مهم را مصرف میکند.”

فائو، سازمان ملل، 2006

 مصرف آب در نمودار:

% 10: مصارف خانگی

% 20: صنایع

% 70: کشاورزی که بیشتر آن صرف صنعت دامداری میشود.

صنعت دامداری و کمبود آب

آیا انتخاب های غذایی ما در مصرف آب نقش دارد؟

 • بخش دامداری از مضرترین بخشها برای منابع آب کم زمین است.
 • تولید 1 کیلوگرم از گوشت گاو به 100000- 13000 لیتر آب نیاز دارد.
 • تولید 1 کیلو گندم به 2000- 500 لیتر آب نیاز دارد.
 • غذاهایی که تولید آنها به آب زیادی نیاز دارد، همچون محصولات گوشتی و لبنی از عوامل فشارهای فزاینده در سیستم های تولید غذای جهان هستند.
 • رژیمی شامل محصولات گوشتی و لبنی کمتر نه تنها سالمتر از عادات غذایی کنونی ماست، بلکه برای محیط زیست نیز بهتر است

 

 http://www.ajcn.org/cgi/content/full/78/3/660SSIWI, IWMI, May 2008 ‘Saving water from field to Fork’

http://www.siwi.org/documents/Resources/Policy_Briefs/PB_From_Filed_to_Fork_2008.pdf
Food Matters, Cabinet Office, July 2008, p.15

صنعت دامداری و مصرف انرژی

آیا انتخاب های غذایی ما بر مصرف انرژی تأثیر دارد؟

 • یک کالری از پروتئین حیوانی 10 برابر بیشتر از یک کالری پروتئین حیوانی، سوخت فسیلی مصرف میکند.
 • تولید 1 کیلوگرم گوشت گاو به انتشار گازهای گلخانه ای با شدت اثر 36.4 کیلوگرم دی اکسید کربن منجر میشود.
 • 1 کیلوگرم گوشت گاو به اندازه یک ماشین معمولی در اروپا که مسافت 250 کیلومتر را طی میکند، دی اکسید کربن منتشر می کند و به اندازه روشن بودن یک لامپ 100 واتی به مدت 20 روز، انرژی مصرف می نماید.
 • غلاتی که به مصرف دامها میرسد، % 90 از انرژی اولیه خود را از دست میدهد.

منبع غلات جهان

انتخاب کنید: تغذیه شدن یا تغذیه کردن

 • میزان تولید غلات در سطح جهان در سال 2008- 2007: 2109 میلیون تن.
 • میزان غلاتی که به دامها داده شده است: % 36
 • میزان غلاتی که به انسانها داده شده است: %47
 • میزان غلاتی که صرف سوخت زیستی شده: %5
 • دیگر موارد: %12

http://www.fao.org/docrep/010/ai465e/ai465e04.html

گرسنگی در سطح جهان

حقایق:

 • هر 6 ثانیه، کودکی به خاطر گرسنگی، جانش را از دست میدهد.
 • روزانه بیش از 1.02 میلیارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می کشند.
 • گرسنگی و فقر، روزانه جان 25 هزار نفر را می گیرد.
 • سالانه 760 میلیون تن از غلات، به عنوان غذای دام مصرف میشود.

http://tinyurl.com/

http://www.wfp.org/hunger/stats

گرسنگی در سطج جهان

غلبه بر گرسنگی در جهان

 • 1 هکتار از زمین را میتوان برای یکی از موارد زیر صرف کرد:
 • تولید گوشت گاو برای 1 نفر
 • تولید گوشت بره برای 2 نفر
 • تولید برنج برای 19 نفر
 • تولید سیب زمینی برای 22 نفر
 • با 1.02 میلیارد نفر گرسنه در جهان، (بیش از مجموع جمعیت آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا) مصرف این غلات که به شدت مورد نیاز انسانها هستند، برای انسانها به جای دام، ضمانتی است برای برخورداری گرسنگان جهان از سهم غذای خود.
 • 760 میلیون تن غلاتی که هم اینک به مصرف غذای دام میرسد میتواند 14 برابر بیشتر از حد مورد نیاز برای برطرف کردن کمبود غذای جهان را پوشش دهد.

نگاهی به آینده

پیش بینی میشود تا سال 2050، مصرف گوشت، 2 برابر شود.

 • پرورش حیوانات به منظور غذا، بزرگترین عامل جنگل زدایی، فروسایش خاک، آلودگی هوا، کمبود آب، آلودگی آب، کاهش تنوع زیستی و گرمایش جهانی است و با این وجود بخش دامداری سریعتر از دیگر زیرمجموعه های بخش کشاورزی، رو به رشد است.
 • پیش بینی میشود تا سال 2050، تولید لبنیات، بیش از 2 برابر شود.
 • یارانه های اروپا به صنعت دام، در سال 2007، 3500704000 یورو بوده است که به منظور تضمین بقای این صنعت، به آن اختصاص داده شد.


Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *