Categories
اخبار گیاهخواری

رژیم غذایی گیاهخواری شفیق وگان شیوه اصلی یک موجود والاتر

 

  رژیم غذایی گیاهخواری شفیق وگان  شیوه اصلی یک موجود والاتر، نشانه ای از یک انسان واقعی میباشد. یک انسان واقعی هرگز  کشتار نمیکند. یک موجود واقعی هرگز به  موجود دیگر زیان نمیرساند حتی اگر زندگیش در خطر باشد. یک جنتلمن واقعی خردمندانه  قدم برمیدارد و می فهمد که  همه موجودات بهم مرتبط هستند و با گرفتن جان یک موجود،  روحیه انسانی را به مخاطره   می اندازد و مکافات نامطلوب  کشتار را به او بازمیگرداند. ما باید همه با یکدیگر برای  نزدیک تر ساختن بهشت به  کره زمین فعالیت نماییم.  بیایید همگی به این روند دلسوزانه  بپیوندیم تا بهزیستی جهانمان را تضمین کرده و یک بهشت را  بر روی کره زمین مژده دهیم.