Categories
سلامتی و تندرستی

تحریم مصرف گوشت

 

در طی جنگ جهانی اول، دانمارکی ها کاملا از مصرف گوشت دست کشیدند، زیرا که تحریم شده بودند، و در طی این سه سال، میزان مرگ و میر  ۱۷% کاهش یافت، و دانمارک تنها کشوری بود  که هیچ کس از گرسنگی نمرد.