آنتراکس به تماس با گوشت و پوست حیوانات ربط داده شده است.

خانمی در آمریکا اخیرا مبتلا به نوعی آنتراکس سیستم گوارشی و  نادر شده است. مقامات بهداشت عمومی که اینمورد را رسیدگی کردند، معتقدند احتمالا او این  بیماری را از یک طبل که از  پوست حیوان  ساخته شده بود گرفته بود، که باکتری آنتراکس در  هوا انتشار یافته بود و  سپس او در حالیکه طبل میزد،  باکتری را استنشاق کرده بود. دو مورد اخیر آنتراکس دیگر  در آمریکا نیز همراه با طبل هایی بودند که با پوست حیوانات ساخته شده بودند، و باکتری های بیماری زا  از طریق استنشاق یا از طریق پوست انتقال یافته بودند. آنتراکس که حیوانات گیاهخواری  مانند احشام را مبتلا میکند،  و اغلب کشنده است، از طریق تماس با  حیوانات آلوده و یا  از طریق مصرف گوشت  به انسانها سرایت میکند. 

به امید آنکه همه ما  استفاده تمام محصولات  حیوانی را متوقف سازیم، تا از زندگی سالم و  آرامش خاطر بهره مند گردیم.  

http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=4&Article_id=110200,

 http://www.fao.org/ag/magazine/0112sp.htm, http://en.wikipedia.org/wiki/Anthrax, http://www.associatedcontent.com/article/1316700/anthrax_zoonotic_disease_occurring.html?cat=58,

http://www.bt.cdc.gov/agent/anthrax/needtoknow.asp

 

Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *