یک حزب جدید در سوئیس به حمایت از حیوانات می پردازد.

جمعه ، ۱۵ مرداد ۱۳۸۹ ، ۱۹:۵۰ مقالات - حمایت از حیوانات
پرینت
سازمان تازه تأسیس "تیرپارتی شوایز" (تی پی اس)، یا حزب حیوانات سوئیس در مأموریت آغازین خود، به ارائه مشکلات حیوانات می پردازد. این حزب که با همکاری یک اقتصاددان منطقه ای، یک وکیل و  رئیس اتحادیه گیاهخواران سوئیس، بنیان نهاده شد اظهار میدارد که تعهداتش شامل حفاظت از حیوانات، افزایش آگاهی در مورد رفاه حیوانات،  بهبود ارتباط انسان و حیوان، جایگزینی روشهای آزمایش بر روی حیوانات و حفاظت از زیستگاه های حیوانات میباشد...

بر اساس قوانین کشور  مبنی بر تأمین رفاه حیوانات، انتظار میرود که این حزب با حمایت خوبی مواجه شود.  

http://www.mg.co.za/article/2010-07-26-animals-get-a-voice-in-swiss-politics

http://www.evana.org/index.php?id=57813

http://www.thisdishisvegetarian.com/2010/07/0639animals-receive-own-political-party.html

 


(2 امتیاز)
یادداشت یافت نشد.: ArticleID=0
yvComment v.1.19.1