مجمع عمومی عادی کانون

چهارشنبه ، ۱۵ آبان ۱۳۹۲ ، ۰۰:۵۸ اخبار - همایش و گردهمایی ها
پرینت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوب اول کانون انسان پاک، زمین پاک
بدین وسیله از کلیه اعضای خود دعوت به عمل می آورد تا در جلسه عمومی نوبت اول که راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 16 آبان به نشانی : تهران، انتهای اتوبان همت، بعد از پل شهید خرازی، شهرک نمونه، رو به روی مسجد فاطمه زهرا، سرای محله ی امید دژبان حضور به هم رسانید.

روابط عمومی کانون انسان پاک، زمین پاک


(11 امتیاز)