You are here:   صفحه نخستگالری عکس ◄ عکس های نمایشگاه محیط زیست - دانشگاه الزهرا - اردیبهشت 1390

عکس های نمایشگاه محیط زیست - دانشگاه الزهرا - اردیبهشت 1390

يكشنبه ، ۱ خرداد ۱۳۹۰ ، ۲۰:۱۸ مقالات
پرینت PDF

کانون انسان پاک، زمین پاک در راستای فعالیت های محیط زیستی خود، اینبار در تاریخ 26 الی 28 اردیبهشت، در نمایشگاه محیط زیست و طبیعت ایران، شرکت نمود. این نمایشگاه که در دانشگاه الزهرا برگزار شد میزبان غرفه های محیط زیست، طبیعتگردی، کوهنوردی، بازیافت، تنوع زیستی و انرژی خورشیدی نیز بود.

عکاس : خانم صدف کاظمیalzahra01.jpgalzahra02.jpgalzahra03.jpgalzahra04.jpgalzahra05.jpgalzahra06.jpgalzahra07.jpgalzahra08.jpgalzahra09.jpgalzahra10.jpgalzahra11.jpgalzahra12.jpgalzahra13.jpgalzahra14.jpgalzahra15.jpgalzahra16.jpg

کانون انسان پاک، زمین پاک در راستای فعالیت های محیط زیستی خود، اینبار در تاریخ 26 الی 28 اردیبهشت، در نمایشگاه محیط زیست و طبیعت ایران، شرکت نمود. این نمایشگاه که در دانشگاه الزهرا برگزار شد میزبان غرفه های محیط زیست، طبیعتگردی، کوهنوردی، بازیافت، تنوع زیستی و انرژی خورشیدی نیز بود.

(4 امتیاز)

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی