You are here:   صفحه نخستفعالیتهای کانون در رسانه ها ◄ ثبت برنامه اخیر درختکاری در وب سایت رسمی کنوانسیون تنوع زیستی ملل متحد

ثبت برنامه اخیر درختکاری در وب سایت رسمی کنوانسیون تنوع زیستی ملل متحد

يكشنبه ، ۲۰ فروردين ۱۳۹۱ ، ۲۱:۰۴ اخبار
پرینت PDF

derakhtkari 90برنامه اخير درختکاری اجرا شده در اسفندماه سال گذشته در استان البرز که با برنامه ریزی موسسه توسعه پایدار هرمد و همکاری سازمان های مردم نهاد و مردم عزیزمان در پاسداشت دهه تنوع زيستي ملل متحد برگزار گرديد، در وب سايت رسمي كنوانسيون تنوع زيستي ملل متحد ثبت و تصاوير ارسالي آن همكنون از طريق اين وب سايت در دسترس جهانیان قرار گرفته است:

http://www.cbd.int/2011-2020/country/images.shtml?country=ir&photo=86915

 derakhtkari 90 esfand

http://www.phce.org/imagegallery/817--19-1390.html


(6 امتیاز)

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی