Categories
همایش و گردهمایی ها

پانزدهم فروردین روز حمایت و غذارسانی به حیوانات

Shelter-&-Nourish-Animals

 

 

 کسانیکه امکان حضور در رستوران هربیس را ندارند می توانند ساعت 11 صبح در میدان نوبنباد به سمت بلوار ارتش حضور داشته باشند.

لارم به ذکر است آن هایی که خودروی شخصی ندارند با دوستان دیگر که دارای خودروی شخصی هستند هماهنگ کنند.