Cooling The Planet

مستند “خنک کردن سیاره، سریعترین و موثرترین راه حل ها”

 

           Cooling The Planet


یک مستند کوتاه 15 دقیقه ای، ترجمه و دوبله شده به زیان فارسی توسط کانون انسان پاک، زمین پاک

 

خنک کردن سیاره – سریع ترین و موثرترین راه حل ها

آب و هوای سیاره ما در حال تغییر است. تا کنون، سیل های تابستان 2010 در پاکستان و آتش سوزی در سرتاسر روسیه، آسیب پذیری جوامع در برابر افزایش دمای جهانی، تنها به اندازۀ 0/8 درجه سلسیوس را نشان داده است.
یافته های اخیر نشان می دهد؛ حتی با برآوردن بلند پروازانه ترین اهداف برای کاهش آلاینده ها تا سال 2020، هنوز انتشار گازهای گلخانه ای 30% بیش از حدی است که مانع از افزایش 2 درجه ای دما شود.
اکنون می دانیم که کاهش دی اکسید کربن (CO2 ) به تنهایی برای خنک کردن سریع زمین، اثربخش نیست: حتی بدون تولید هیچ کربنی در آینده، دی اکسید کربن موجود در اتمسفر تا صدها سال آینده به گرم کردن زمین ادامه خواهد داد، یعنی اینکه کاهش دی اکسید کربن CO2 به تنهایی نمی تواند از این پیشروی تغییرات آب وهوایی جلوگیری کند.

ما باید سیاره را هرچه سریع تر خنک گردانیم؛ به این دلایل:

1- آب شدن یخ های قطبی: دانشمندان ناسا NASA پیش بینی کرده اند که تا پایان تابستان سال 2012 قطب شمال از یخ خالی خواهد شد، این در حالی است که صفحات یخی در غرب قطب جنوب و گرینلند به سرعت در حال آب شدن هستند.
2- آزاد شدن متان: 400 میلیارد تن گاز متان می تواند از خاکهای یخ زده قطب شمال که در حال ذوب شدن هستند، آزاد گردد و بستر اقیانوس را گرم کرده و باعث تغییراتی ناگهانی، فاجعه آور و برگشت ناپذیر در آب و هوای جهان گردد.
3- آزاد شدن دی اکسید کربن: با بالا رفتن دما، دی اکسید کربن ذخیره شده در اقیانوس ها می تواند آزاد گردد و باعث گرمایش بیشتر شود.
4- به زیر آب رفتن جزایر: تا کنون بیش از 18 جزیره بخاطر بالاتر رفتن سطح آب دریاها به زیر آب رفته اند، از قبیل 13 جزیره در خلیج “چیساپیک” در آمریکا و یا جزیرۀ “لوهاچارا” در هند.
5- آب شدن یخچال های طبیعی: یخچالهای طبیعی هیمالیا برای اولین بار از زمان شکل گیریشان یعنی 20,000 سال پیش، در حال آب شدن هستند. سایر یخچالهای طبیعی در سراسر جهان نیز به همین سرعت در حال آب شدن هستند.
6- خشکسالی ها و سیل ها: افزایش کمبود آب و سیل های مداوم، امنیت غذایی را تهدید می کند و میلیون ها انسان را آواره می گرداند.
7- آوارگان زیست محیطی: پیش بینی می شود تا سال 2050، 1 میلیارد آواره زیست محیطی وجود داشته باشد.
8- از بین رفتن دریاچه ها و رودها: هزاران رودخانه و دریاچه در سرتاسر دنیا در حال خشک شدن هستند یا به طور کامل خشک گردیده اند:1,160 دریاچه در مغولستان خشک شده، بیش از 90% از 1,052 دریاچه در “هبی” ِ چین از بین رفته اند و بیش از 3,000 دریاچه در استان مادوی ِ تبت نیز خشک گردیده اند.
9- جنگل زدایی: 13 میلیون هکتار از جنگل ها هر ساله از بین می روند. جنگل ها… خواستگاه تنوع زیستی هستند، حجم وسیعی از دی اکسید کربن و آلودگی ها را از هوا می گیرند و مانند یک تنظیم کنندۀ دمای جهانی، حرارت را ثابت نگاه می دارند.
10- کویرزایی: کرۀ زمین حاصلخیز ما هر روز بیشتر شبیه به صحرا می شود. 6 میلییون هکتار زمین بخاطر کویرزایی از بین رفته است. 4 میلیارد هکتار دیگر نیز در معرض خطر هستند که این بحران، بر زندگی بیش از 1 میلیارد نفر اثر می گذارد. دلایل اصلی آن، تغییرات آب و هوایی، جنگل زدایی برای چرای دام و تهیه غذای دام و چرای بیش از حد است.
11- انقراض گونه ها: هر روزه تا 150 گونه در حال انقراض هستند! و دلیل اصلی آن دامداری است.
12- آتشسوزی ها: آتش سوزیهای فراگیر و مکرر که ناشی از تغییرات اقلیمی هستند و خود این تغییرات را دامن می زنند؛ از نظر گستره و تعداد، افزایش یافته اند.
13- ماهیگیری بیش از حد: دانشمندان هشدار داده اند در صورت ادامۀ ماهیگیری به شیوۀ کنونی تا سال 2050، فروپاشی شدید اکوسیستم اقیانوس رخ می دهد.90% ماهی های بزرگ دریاها هم اکنون از بین رفته اند و 40% فیتوپلانکتونهای حیاتی سیاره کاهش یافته اند؛ که دلیلی برای نگرانی است، زیرا اقیانوس ها حداقل 50% از اکسیژنی که ما تنفس می کنیم را تامین می کنند.
14- اقیانوس ها در خطرند: آلودگی آبها در حال کشتن حیات دریایی و تهدید اکوسیستم های دریایی است. نواحی وسیع مردۀ اقیانوسی رو به افزایش است؛ که دلیل اصلی آن، ورود فضولات حیوانی به آبهاست.

“ما با یک فوریت سیاره ای در مقیاس وسیع رو به رو هستیم”!

ما باید یک راه حل سریع بیابیم! و باید هم اکنون آن را بیابیم! این بدین معناست که باید در مورد شیوۀ زندگیمان و الگوهای مصرفیمان دوباره بیندیشیم، که اینها نشان دهندۀ رابطه ما با سیاره مان است.

آیا این شامل غذایی که می خوریم نیز هست؟
نگاهی به این مطلب می اندازیم.

“”””” کربن سیاه”””””””
برای کاشت غلات و سویا برای 55 میلیارد دامی که هر ساله برای غذا پرورش داده می شوند … مناطق عظیمی از جنگلهای بارانی باید قطع و سوزانده شوند. 70% از جنگلهای بارانی آمازون برای چرای گاوها از بین رفته اند و بخش عمدۀ باقیماندۀ آن، برای کاشت علوفه برای گاوها استفاده می شوند. سوزاندن جنگلها برای ایجاد چراگاه احشام، مقدار فراوانی از کربن سیاه یا دوده را وارد اتمسفر می کند. باد، این کربن سیاه را تا هزاران کیلومتر دورتر در اطراف کرۀ زمین پخش می کند. وقتی کربن سیاه بر روی برف و یخ موجود در قطب شمال و جنوب و یخچال های طبیعی بنشیند، سبب می شود تا یخ ها سریعتر آب شوند.

چرا کربن سیاه سبب می شود تا یخ ها زودتر آب شوند؟
کربن سیاه بخاطر رنگش، حجم زیادی از انرژی نور خورشید را به خود جذب کرده، در نتیجه یخ را گرم و ذوب می کند. همچنین سطح برف و یخ را می پوشاند و از بازتاب بخش اعظم پرتوهای خورشید جلوگیری می کند. هر چه کربن سیاه بیشتری بر روی یخ ها بنشیند، سبب می شود تا یخ ها حتی سریعتر آب شوند.
دانشمندان ناسا می گویند که بیش از 50% از گرمایش جهانی ِ شتاب یافته در قطب شمال، ناشی از کربن سیاه است. کربن سیاه، 4 هزار برابر بیش از دی اکسید کربن، جو را گرم می کند.
اگر ما بخش عمده ای از انتشارات کربن سیاه مان را حذف نماییم، برای خنک کردن زمین در کوتاه مدت، فرصتی ایجاد می کنیم. زیرا کربن سیاه فقط برای چند هفته در جو باقی می ماند؛ اما دی اکسید کربن تا چند صد سال در جو باقی خواهد ماند.
ما برای توقف افزایش دما، چند صد سال زمان نداریم. اگر فقط دی اکسید کربن را به تنهایی کاهش دهیم، این کار مانع از ذوب شدن یخهای قطب شمال و جنوب نخواهد شد، اما کاهش دادن عمدۀ انتشارات کربن سیاه مان، می تواند سریعاً از گرم شدن بیشتر جلوگیری کند!
و این خبر خوبی برای همۀ ماست. حتی خبر بهتر اینست که، کاهش کربن سیاه، برای خنک کردن سیاره در کوتاه مدت، تنها شانس ما نیست.

“”””” متان”””””””
با متان آشنا شوید. بزرگترین منبع تولید متان که انسان مسبب آن است، در فرایند هضم غذا توسط حیوانات نشخوار کننده نظیر گاو و گوسفند ایجاد می گردد. به بیانی دیگر از باد شکم و آروغ آنها حاصل می شود. متان از تجزیۀ مدفوع دام ها نیز تولید می گردد.
در آمریکا، حیواناتی که برای غذا پرورش داده می شدند، 130 برابر بیش از کل جمعیت انسانها در سال 1997، فضولات تولید کردند. که شامل 1.4 میلیارد تن فاضلاب حیوانی بود.
یک گاو هر ساله، 100 کیلوگرم متان تولید می کند. با وجود 1.3 میلیارد گاو و 1.2 میلیارد گوسفند در جهان، حجم عظیمی از گاز متان تولید می شود.
متان در طول یک دورۀ 20 ساله، 72 برابر پتانسیل گرمایشی قوی تری از دی اکسید کربن دارد و بزرگترین منبع انسانی انتشار متان در جهان، حیواناتی هستند که ما برای غذا پرورش می دهیم. بنابراین، چقدر برای متان زمان می برد تا از چرخۀ اتمسفر خارج شود؟ فقط 12 سال.
اما دی اکسید کربن بمدت صدها سال در جو باقی می ماند؛

“”””” ازُن سطح زمین”””””””
ازُن سطح زمین؛ یکی از مواد اصلی دود و یکی از رایج ترین گازهای گلخانه ای بعد از دی اکسید کربن و متان است.
از آنجایی که متان و نیتروژن اکسید (NO2) به ایجاد ازُن سطح زمین کمک می کنند، با کاهش متان، می توانیم اثرات گرمایش جهانی ازُن سطح زمین را کاهش دهیم.
متان کمتر یعنی ازُن سطح زمین کمتر.

چه حدس می زنید؟ سهم ازُن سطح زمین در گرمایش جهانی 25% سهم دی اکسید کربن است، ولی در عرض چند روز از جو زمین پراکنده می شود.
ما حتماً نیاز داریم که دی اکسید کربن را در بلند مدت کاهش دهیم، اما اکنون با کاهش دادن انتشارات متان، کربن سیاه و ازُن، می توانیم سیاره را ظرف مدت کوتاهی به میزان زیادی خنک گردانیم.

تولید دام، عامل اصلی در میان همۀ این عوامل قدرتمند، کوتاه مدت و تأثیرگذار بر اقلیم است. بزرگترین فایده و فرصت نهایی این است که متان، کربن سیاه و ازُن سطح زمین خیلی سریع تر از دی اکسید کربن از جو ناپدید می گردند. آنها می توانند گرمایش جهانی را سریعتر متوقف کنند – آنها می توانند به دنیای ما شانسی دوباره بدهند. کاهش دی اکسید کربن هنوز برای ما اهمیت دارد، اما ما، هم به یک راه حل کوتاه مدت و هم بلند مدت نیاز داریم. کاهش انتشار دی اکسید کربن، یک راه حل بلند مدت است.
راه حلهای کوتاه مدت: کاهش منابع متان، کربن سیاه و ازُن سطح زمین هستند.

“چگونه می توانیم گرمایش زمین را متوقف کنیم؟” “چه کاری می توانیم انجام بدهیم؟”
راه حل ساده ای وجود دارد که می تواند از این سه عامل گرمایشی قدرتمند، یک تکۀ بزرگ را بِکند… مزۀ خوبی هم دارد… و همچنین برای همۀ ما و نیز سیاره، بسیار سالم است: “رژیم غذایی گیاهی”، و “پرهیز از گوشت و لبنیات”.
با تغییر مسیری جهانی بسوی تغذیۀ بیشتر از منابع گیاهی، حیوانات بسیار کمتری برای غذا پرورش داده خواهند شد.
ما دلیل اصلی جنگل زدایی و سوزاندن جنگل ها را از بین خواهیم برد. کربن سیاه، بسیار کمتر خواهیم داشت … ما متان را به حداقل خواهیم رساند و ازُن سطح زمین، بسیار کمتر خواهیم داشت.
تغییر رژیم غذاییمان، کاری است که همۀ ما با هم می توانیم انجام بدهیم. با خوش بینی حقیقی برای سیاره ای با ثبات تر و غنی تر.
حذف، جایگزین کردن یا جانشین کردن گوشت و لبنیات با رژیم غذایی گیاهی سالم، سریعترین راه برای توقف تغییرات اقلیمی و افزایش دما است.
ما برای تغییر وضعیت کنونی، هنوز زمان داریم. ما هنوز زمان داریم و هنوز گزینه ای داریم که می تواند آن تغییر را در سیاره مان ایجاد کند.

“اگر آیندۀ دنیا به من بستگی داشت، چه کار می کردم؟”

آیندۀ دنیای ما واقعاً به همۀ ما … و به رژیم غذایی ما وابسته است. چه باید بکنیم؟

 

http://phce.org/books.html?task=showCategory&catid=103

 

 

Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *