دسته: اخبار فجایع زیست محیطی


Categories
اخبار فجایع زیست محیطی

مهاجرت حتمی بزودی در مقیاس بی سابقه ای رخ خواهد داد.

 مهاجرت حتمی  آب و هوایی. طبق یک مطالعه جدید مشترک  که توسط متخصصین دانشگاه  کلمبیا در نیویورک بهمراه  دانشگاه سازمان ملل متحد  و سازمان غیردولتی  ” کر( سی ای آر ایی) اینترنشنال”  جمع آوری شده است،  مهاجرت و جابجایی انسانها،اگر مسائل تغییرات آب و هوایی   حل نشوند، بزودی در مقیاس  بی سابقه ای رخ خواهدRead More