دسته: محیط زیست

Categories
محیط زیست

13 بهمن روز جهاني تالاب ها و وضعیت وخیم تالاب هاي ايران (قسمت دوم )

  روز دوم فوريه برابر با 13 بهمن روز جهاني تالاب ها می باشد. 42 سال پيش اولين قرارداد بين المللي جهان در حوزه محيط زيست در شهر ساحلی رامسر و در نزديكي تالاب زيباي اين شهر به تصويب رسيد.  از آن پس این پیمان به نام «کنوانسیون رامسر» شناخته مي شود. هدف کنوانسیون رامسرRead More

Categories
محیط زیست

تالابها؛ زيستگاههايي پيچيده و حياتي (قسمت 1)

بر خلاف رشد و آگاهي مردم و كشورها نسبت به اهميت محيط هاي طبيعي به ويژه تالابها هنوز درك واقعي از كاركرد و اهميت اين زيستگاههاي حياتي و متنوع بسيار پايين است. تالابها را مي توان شاهكار خلقت به شمار آورد. به جرأت مي توان گفت در مجموعه چهره هاي محيط طبيعي زمين، كمتر زيستگاهيRead More

Categories
محیط زیست

اضافه شدن حجم عظیمی از کربن آبی به انتشارات کربنی

دانشمندان علوم آب و هوایی با دقت قابل توجهی میدانند که چقدر سریع دی اکسید کربن در جو کره زمین در حال افزایش است. یک دهه قبل، حدود 370 بخش در هر میلیون از این گاز گرم کننده و شناور در اطراف زمین وجود داشت، اما امروز، این عدد تا 393 یا بیشتر از آنRead More