Showing 4 Result(s)
Azarbayjan ErQu-M412 - L

عکس های مرحله چهارم امداد رسانی در مناطق زلزله زده آذربایجان سال 91

در راستای خدمت رسانی به هموطنان زلزله زده آذربایجان، پس از سفارش نان و تحویل آن در صبح روز دوشنبه 91/08/08 به منطقه اعزام و اقدامات زیر توسط تیم امدادی در تبریز به انجام رسید. از جناب آقای فرهمندی گرامی که در تمام این مدت، کانون انسان پاک زمین پاک را یاری کرده اند، کمال …

Loading