عکس های همایش راه حل گرمایش جهانی – کرج – خرداد 1390

همایش راه حل گرمایش جهانی در روز چهارشنبه 25 خرداد ماه در معاونت آب، خاک و صنایع برگزار گردید. در طی همایش سه سخنرانی با موضوعات “علل گرمایش زمین و بحران های زیست محیطی و پیامد های وخیم بحران های زیست محیطی بر زندگی انسان ها و تمام موجودات و بررسی راه حل ها و نقش تغذیۀ انسان ها در کاهش یا توقف گرمایش جهانی“، “لزوم جایگزین نمودن کشاورزی مدرن با کشاورزی ارگانیک و نقش کشت ارگانیک در کاهش گرمایش جهانی و بهبود سلامتی مردم” و “سلامتی با تغذیۀ طبیعی” ارائه گردید. در انتهای همایش نیز در خصوص این موضوعات، جلسۀ پرسش و پاسخ برگزار گردید.


در روزهای آینده هر یک از سخنرانی های صورت گرفته در این همایش را بطور مفصل ارائه خواهیم داد.

امیدواریم تمام مردم با در پیش گرفتن یک شیوۀ زندگی زیست پایدار بهمراه تغذیۀ گیاهی ارگانیک به توقف گرمایش جهانی و پیامدهای وخیم آن کمک نمایند و از سلامتی مطلوب بهره مند گردند. از معاونت آب، خاک و صنایع که در برگزاری این همایش ما را یاری فرمودند و از تمامی شرکت کنندگان و سخنرانان بی نهایت سپاسگزاریم.


عکاس : خانم صدف کاظمی

{AdmirorGallery}karaj1{/AdmirorGallery}


Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *