منابع زمین در ۲۱ اوت به پایان رسید.

گروه طرفدار محیط زیست، “شبکه ردپای جهانی” با اشاره به اینکه بشریت بیش از منابع موجود، به مصرف آنها می پردازد، چنین محاسبه کرده که  منابع ما % ۳۰ بیشتر از آنچه طبیعت در اختیار ما قرار داده، در حال مصرف شدن است. لذا همه منابع جهان  تا ۲۱ اوت مصرف میشود، و هر آنچه  از امروز به بعد مصرف شود نظیر آب، فرآورده ها یا  محصولات جنگل ها، همگی موجب آسیب به زمین می گردد.

دانشمندان برآورد میکنند که با این میزان مصرف، تا سال ۲۰۴۰، ذخایر زمین به طور کامل تمام میشود، و فاجعه به بار می آید. دانشمندن ایتالیایی رابرتو برامبیلا، که در این تحقیق شرکت داشته است، بیان داشت که راه حلهای اصلی برای بهبود تعادل زمین شامل مصرف کمتر گوشت، استفاده از دوچرخه و منابع انرژی زیست پایدار است.

 

http://rt.com/Top_News/2010-08-18/mankind-deplete-earth-resources.html

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/earth_overshoot_day/

Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *