مدارس شهر نیویورک، آشپزی سالم گیاهی را آموزش میدهند.

 بانک غذایی شهر نیویورک بزرگترین سازمان رفع گرسنگی، در نیویورک، آمریکا، برای آغاز و اجرای “کلاس آموزش آشپری” از سرمایه دولتی استفاده میکند؛ این برنامه آموزش غذایی، بویژه به کودکان اقشار کم در آمد جامعه  اختصاص دارد. یکی از عوامل موفقیت این برنامه، دسترسی آسان به آن است، و دانش آموزان میتوانند از این طریق، به طور مستقیم تهیه غذاهای خوشمزه از میوه ها و سبزیجات را بیاموزند. ۷۰۰ معلمی که در کلاس خود، این کارگاه های آموزشی را برگزار کردند، گزارش دادند که % ۹۲ از کودکان، هم اینک غذاهای سالمتر انتخاب میکنند. طرح میوه و سبزیجات تازۀ آمریکا، ۲٫۱ میلیون دلار به مدارس دولتی و خصوصی در وسیکنسن، برای سال تحصیلی آینده ارائه میکند و مدیران مدارس اظهار داشتند که این طرح در سال گذشته، موفق شده کودکان را تشویق کند تا محصولات تازۀ گیاهی استفاده کنند.  

 

http://english.aljazeera.net/news/americas/2010/07/201075171628645.html

http://www.prnewswire.com/news-releases/survey-finds-usda-nutrition-education-program-improves-eating-habits-of-low-income-children-95397459.html

http://www.foodbanknyc.org/go/how-you-can-help/volunteer#cookshopprogram

http://host.madison.com/wsj/news/local/education/local_schools/article_9f300f6e-8943-11df-ac91-001cc4c002e0.html

Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *