dairy procancer_risks

فرآورده های لبنی و خطر سرطان تخمدان

dairy procancer_risks
مطالعه بر روی 60000 زن نشان داد که نوشیدن بیش از دو لیوان شیر در روز، خطر ابتلا به جدی ترین و رایج ترین شکل سرطان تخمدا
ن را افزایش می‌دهد. در آن دسته از زنانی که روزانه دو یا بیشتر از دو لیوان شیر می‌نوشند، نسبت به زنانی که اصلا شیر مصرف نمی‌کنند یا مقدار کمی مصرف می‌کنند، این خطر دو برابر می‌شود.

منبع:

American Journal of Clinical Nutrition, (Vol. 80, No. 5, 1353-1357, November 2004)


در مطالعه دیگری (بر روی بیش از80000 پرستار) مشخص شد که زنانی که روزانه یک یا بیشتر از یک وعده خامه (سرشیر) یا حتی شیر کم چرب مصرف می‌کنند در مقایسه با زنانی که سه وعده یا کمتر در ماه مصرف می‌کنند، 32% خطر ابتلا به سرطان تخمدان بیشتری خواهند داشت.

             c7 ovarian cancerdairy-products 375


منبع:

International Journal of Cancer (June 2004; 110(2): 271-7)


درعین حال مطالعه‌ی دیگری، که توسط محققان در دانشگاه هاروارد انجام شده، نشان می‌دهد که زنانی که بیشترین محصولات لبنی، بویژه ماست را مصرف کرده‌اند، در شرایطی با بیشترین وضعیت مساعد برای ابتلا و پیشرفت سرطان تخمدان، یافت شدند.

Ovarian-Cancer-Heade1r
منبع:

Lancet 2 (1989), 66-71


شیر برای داشتن استخوانهای قوی ضروری نیست:


مطالعه دیگری از دانشگاه هاروارد (که برروی بیش از 120000 نفر انجام شد) نشان داد که مصرف شیر در مقابل شکستگی‌های لگن، ران یا ساعد (شکستگی‌های پوکی استخوان) محافظتی نخواهد کرد. افرادی که روزانه 3 وعده یا بیشتر شیر مصرف می‌کنند، در واقع تا حدودی میزان شکستگی های بیشتری نیز نسبت به کسانی که بسیار اندک یا اصلا شیر مصرف نمی‌کنند، داشته اند.

dairy prorisks

منبع:

American Journal of Public Health 87 (1997) 992-997

http://www.all-creatures.org/ccp/flyers.shtml


Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *