علوم هشداردهنده آب و هوایی در نشست کپنهاگ ارائه گردید.

 

در یک کنفرانس جانبی که  در طی نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در دانمارک برگزار شد،  “ال گور”، ‌معاون رئیس جمهور  پیشین آمریکا برای خطاب  قرار دادن نمایندگان و رسانه ها درمورد شرایط جدید کلاهکهای یخی جهان به رئیس شورای قطب شمال و وزیر امور خارجه  نروژ “یوناس گار استور” و دانشمندان پیوست دو گزارش جدید درباره تغییرات بسیار شدید درحال وقوع در قطب شمال،  گروئنلند و قطب جنوب  ارائه شد.  این گزارش بروز یک تصویر  بسیار تیره از اینکه چگونه  صفحه یخی از توازن خارج شده  و از عواقب ناشی از ذوب شدن  گروئنلند ارائه میکند. این گزارش یک پیام واضح  از جامعه علمی در ارتباط با  تغییرات آب و هوایی با خود دارد  که میگوید ما باید اقدام کنیم و باید هم اکنون اقدام نماییم.  دکتر دورته دال- ینسون دانشمند متخصص یخها و معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا و برنده جایزه  صلح نوبل سال ۲۰۰۷، “ال گور” توضیح دادند که  چگونه کاهش یخ ها در  قطب جنوب سرعت گرفته است و حتی سرعت ذوب شدن  صفحه یخی گروئنلند که  دو برابر شده باعث افزایش  سطح آب دریاها میگردد.  تقریباً هر یک متر از افزایش  آب دریا ۱۰۰ میلیون پناهنده   آب و هوایی ایجاد میکند.  بر اساس این گزارش، وزیر “استور” بر ضرورت  و بهره برداری بموقع از  مقابله با مواد گرما زای  غیر از دی اکسید کربن  مانند متان و کربن سیاه  تاکید نمود. این تا حدودی درمغایرت با دی اکسید کربن، به اثر گرمایی بسیار بالای متان مربوط است  که یافت شده، ذوب یخ ها را   در هیمالیا، قطب شمال و قطب جنوب شتاب بخشیده است.  اما خوشبختانه آنها نیز  در مقایسه با دی اکسید کربن  از جو بسیار سریعتر از  دی اکسید کربن ناپدید میشوند.  اگر یک پیام مثبت از این  گزارش حاصل شود،  این است که کاری که دراینمورد انجام میشود، اگرچه آسان نیست، ولی قابل اداره کردن است. پس درحالیکه برای نتایج  کاهش انتشارات دی اکسید کربن صبر میکنیم، لازم است که   بسرعت برای مقابله با گاز متان، اوزون، کربن سیاه بسرعت  اقدام کنیم.  اکنون میدانیم که اولین منبع متان ناشی از فعالیت های بشری صنعت دامداری است، درحالیکه میزان وسیعی  کربن سیاه از جنگلهای  سوزانده شده برای ایجاد زمین  جهت چراگاه احشام و همچنین   کشت محصولات غذایی برای حیوانات حاصل میگردد. بموازات نشست رهبران،  کارگاههای مختلفی در  کپنهاگ درمورد اثرات  آب و هوایی ناشی از  تولید گوشت برگزار شد.

 

 

Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *