سرعت رو به افزایش ذوب یخ های گرینلند، به گرم شدن اقیانوس ربط دارد.

آب شدن یکروزه یک قطعه یخ ۴٫۵ کیلومتر مربعی از یخچال طبیعی جاکوبشاون ایزبری در گرینلند، به گفتۀ محققان در  سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا (ناسا) نشانی است از افزایش دمای آب.

جدا شدن این قطعه بزرگ یخ موجب افزایش نفوذ آب دریا به درون گرینلند، به اندازه ۱٫۶ کیلومتر شد که از آنچه همواره مشاهده شده بود، بیشتر بود. عقیده بر این است که یخچال جاکوبشاون ایزبر که از سال ۲۰۰۱ تاکنون، مقدار زیادی از یخهای خود را از دست داده، بزرگترین عامل افزایش سطح آب دریا در نیمکره شمالی باشد. توماس واگنر، دانشمند برنامه هایی در  رابطه با سرمایش زمین، در سازمان ناسا، اشاره کرد که رویداد اخیر پس از فصل زمستان قطبی روی داده که در آن در آبهای مناطق اطراف، هیچ یخی شکل نگرفته است.

او افزود: “با مشخص شدن ارتباط میان این رویدادها، این باور ایجاد شده که گرم شدن اقیانوسها عامل کاهش یخی است که در گرینلند و قطب جنوب مشاهده شده است.”

دانشمندان ناسا قبلاً مشاهده کرده بودند که یخ های غرب گرینلند در بخشهایی زیر اقیانوس  ۱۰۰ برابر بیشتر و سریعتر از سطح اقیانوس ذوب میشوند و این نشانی است از تأثیر گرم شدن آبهای اقیانوسی بر ذوب این یخها.

آب و هوا، سریعتر از چیزی که پیش بینی میکردند گرم میشود؛ مشکل این است. زیرا، وقتی یک چیز گرم است،  چیزهای دیگر را هم گرم میکند. و چون اقیانوس گرم است، بعد یخ را ذوب می کند. زیرا وقتی یخ هنوز آنجا هست، گرما را به فضا منعکس میکند، و اقیانوس کمتر گرم میشود، ولی حالا اقیانوس بقدری گرم شده است که یخ را ذوب میکند، دیگر چیزی نیست که گرما را انعکاس دهد  و از اینرو، اقیانوس گرمتر میشود.

برای همین است که سریعتر گرم میشود. در اینصورت، اگر دولتها یا هرکسی کاری انجام ندهد، دیگر کار تمام است. هر کاری که میتوانید برای نجات سیاره انجام دهید. گیاهخوار شوید، درخت بکارید، در مصرف برق، آب و هر چیزی صرفه جویی کنید. دولت ها باید کاری انجام دهند، آنها باید بجای صنعت دامپروری، کشاورزی ارگانیک را ترویج کنند و مصرف گوشت را متوقف سازند.

http://www.cbsnews.com/8301-501465_162-20010213-501465.html

http://www.csmonitor.com/Science/2010/0712/Huge-chunk-of-ice-breaks-off-of-glacier-in-Greenland

Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *