Categories
محیط زیست

دریای مرده، در حال نابودی است.

این منطقۀ آبی بی همتا و نیز عمیق ترین دریاچۀ آب شور جهان، در طول هزاران سال به خاطر آبهای معدنی و  دمای معتدل خود که گفته میشود خواص درمانی نیز دارد، بازدیدکنندگان زیادی را به سوی خود جلب کرده است. در دهه های اخیر، سطح آب این دریا، سالانه ۱ متر کاهش داشته، زیرا رود اردن، شاخه اصلی آن، به خاطر کاهش بارندگی و  خشک شدن آب هایش به خاطر خشکسالی، جهت خود را تغییر داده است.

تنها حدود % ۲ از  آبهای طبیعی رود اردن به دریای مرده میرسد، و این نیز با هرزآب های مکان های پرورش ماهی و چشمه های نمکین، در هم می آمیزد.

اردن و اسرائیل در حال همکاری با بانک جهانی در طرحی برای نجات دریای مرده اند که شامل آوردن آب هایی با شوری کمتر از دریای سرخ است؛ البته طرفداران محیط زیست هراس دارند که ترکیب این آبها، به فاجعه زیست محیطی بینجامد…

سازمان زیست محیطی “دوستان زمین خاورمیانه” پیشنهاد داد که به جای این کار، حداقل % ۳۰ از آبهای رود اردن احیا شود و بیان داشتند که با این کار میتوان با هزینه های مالی کمتر بدون وجود پیامدهای زیست محیطی منفی،  آب دریای مرده را افزایش داد.

ما به مردم میگوییم که بصورت ارگانیک کشاورزی کنند و آب باران و آبهای زیر زمینی را ذخیره کنند، از زمین حفاظت کنند، درخت بکارند و غیره.  

یک روستا در منطقه  “الوار” از راجستان هندوستان، توانسته طوری آب را  هدایت کند که  ۵ رود منطقه احیا شده،  ۵ رودی که به خاطر برداشت مقدار زیادی آب، قبلا خشک شده بودند، دوباره احیا شدند.  ما نیز میتوانیم این چیزها را  از آنها یاد بگیریم.

 

اما این میزان کاهش آب در مقایسه با مقدار بسیار زیادی که برای تولید محصولات حیوانی مصرف میشود، هیچ است:

 

برای تولید یک وعده گوشت گاو،  ۴۶۶۴ لیتر آب مصرف میشود، اما کل آب مصرفی برای یک وعده غذای وگان، فقط ۳۷۱ لیتر است. بخش دامداری بزرگترین منبع آلوده کننده آب میباشد.  

آب برای هستی ما حکم همه چیز را دارد. ما باید از آب حراست کنیم؛ باید هر کاری که توانش  را داریم، انجام دهیم. و قدم اول با وگان شدن آغاز می شود. 

 

http://www.israel21c.org/201007208166/social-action/environmentalists-say-no-to-red-dead-seas-link

http://www.jpost.com/LocalIsrael/AroundIsrael/Article.aspx?id=182267

http://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea#Recent_history

http://www.foeme.org/projects.php?ind=21