Categories
محیط زیست

خطرات کودهای شیمیایی و آفت کشها

 

 

یک تحقیق با همکاری  ۹ دانشگاه در اروپا نشان میدهد   کودهای شیمیایی و آفت کشها   باعث ویرانی گسترده   تنوع زیستی میشوند،  که شامل اختلال  کنترل زیستی طبیعی میشود،   در حالیکه کشاورزی ارگانیک چنین خصوصیت هایی را  پرورش داده و اجازه میدهد  تا حیات وحش شکوفا گردد. 

    http://www.physorg.com/news183883746.html