بعد از اجلاس کنکون ضرورت اقدامات شجاعانه برای تغییرات اقلیمی باقی می ماند.

همزمان با خاتمۀ کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در مکزیک، رئیس موسسه تحقیقات فضایی گودآرد متعلق به ناسا، آقای دکتر جیمز هانسن، تایید کرد که سال ۲۰۱۰ گرمترین سالی است که تا کنون ثبت شده است. اهمیت این موضوع بیشتر می شود  وقتی بدانیم که این دماهای بالا در دوره ای ثبت شدند که بیشترین تاثیر خنک کننده از خورشید وجود داشت.

 

چنین داده هایی، ارزش جدیدی به گزارشی که در طی کنفرانس ارائه شد، دادند که میانگین دمای سیاره در مسیری است که در طی ۵۰ سال به مقدار فاجعه آور ۴ درجه افزایش می یابد.

رئیس جمهور مکزیک در سخنرانی اختتامیه این اجلاس تاکید بر خطر واقعی فوری تغییرات اقلیمی و  تاثیر آن بر همۀ کشورها کرد:


“در سالهای اخیر و بخصوص در سال ۲۰۱۰ فاجعه هایی که توسط پدیده های آب و هوایی بوقوع پیوسته اند، بخاطر تغییرات اقلیمی وخیم تر شده و تشدید پیدا کرده، بیشتر آشکار و نمایان هستند. اگر اینجا و اکنون با قاطعیت شروع به کار نکنیم، آن همه ما را نابود می کند. یکی از بزرگترین دستاوردهای کنکون قبول مکانیسم هایی است که  آلاینده های ناشی از جنگل زدایی و فرسایش خاک را کاهش می دهد. ما باید بخاطر داشته باشیم که در اکثر کشورهای درحال توسعه، بیش از نیمی از آلایندگی های کربنی، از جنگلزدایی می آید و این آلایندگی ها تا ۲۰% کل آلاینده های جهانی می رسند.”

 

در سطح‌ جهانی بیش از ۵۱% از گازهای گلخانه ای از جمله آنهایی که بخاطر جنگل زدایی تولید می شوند قویا با دامپروری مرتبط شناخته شدند. دانشمندان و دیگر افراد خواهان جایگزین هایی برای محصولات حیوانی هستند تا پرورش مخرب فعلی احشام را متوقف کنند، این ایده توسط سفیر بولیوی در سازمان ملل جناب آقای پابلو سولون، حمایت میشود:

 
دامپروری صنعتی یکی از اصلی ترین تولید کننده آلودگی است. پس کاهش آلودگی گازهای گلخانه ای با یک کشاورزی زیست پایدار کاری بسیار مثبت است.”

 

دولت باید به کشاورزی ارگانیک یارانه بدهد و مردم را تشویق کند تا به کشاورزی ارگانیک بپردازند. صنعت دامداری در حال نابودی مردم ما و سیاره ما است. مردم ما را با بیماری و عملکردهای غیر عادی نابود می کند و سیاره را نابود میکند زیرا گاز متان در حال داغ کردن سیاره ما است. اگر ما آنرا درک کنیم، آنوقت آنرا متوقف می کنیم.

 

http://voices.washingtonpost.com/capitalweathergang/2010/12/with_climate_change_its_the_lo.html

http://www.usnews.com/science/articles/2010/12/03/world-could-heat-up-4-degrees-c-in-50-years.html

  

Loading

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *