Categories
گرمایش زمین

آلاینده های نیتروژن اکساید و متان، مجدداً اندازه گیری شد.

 اگرچه معمولاً گمان میشد که آلاینده های دی اکسید کربن عامل اصلی گرمایش جهانی اند، تحقیقی از محقق هلندی، دکتر پترا کرون آشکار کرد که آلاینده هایی به جز دی اکسید کربن بویژه آنها که از متان و نیتروژن اکساید هستند، به خاطر روشهای نادرست در برآورد کردن آلاینده ها، دست کم گرفته شده اند.

با ابداع روش های جدید برای برآورد آلاینده این گازها، دکتر کرون که از طرف مرکز تحقیق انرژی هلند، و دانشگاه فن آوری دلفت، سرپرستی این تحقیق را بر عهده دارد، توانست اثر این آلاینده ها را به طور دقیق تری محاسبه نماید. او دریافت که روشهای قبلی که توسط هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل برای اندازه گیری آلاینده ها استفاده میشده، هلند را عامل ایجاد % ۱۴ از مجموع آلاینده های گازهای گلخانه ای، و % ۲۳ آلاینده های جهانی  به شمار می آورد.  

با فن آوری ها و روشهای جدید دکتر کرون که امکان برآوردها در چندین هکتار را ممکن ساخت، تفاوت زیادی در نتیجه ایجاد شد، و نتایج نیز موثق تر شدند. دکتر کرون با استفاده از این روش دریافت که % ۷۰ از آلاینده های سالانه ی گازهای گلخانه ای در چراگاه هایی ایجاد میشود که برای تولید لبنیات است که اینها در ایجاد متان و نیتروژن اکساید نقش مهمی دارند. نیتروژن اکساید و متان، با کشاورزی در ارتباطند، و متان بیشتر از دامها و نیتروژن اکساید بیشتر از فضولات دام و کودها تولید میشود…

این دو گاز بسیار بیشتر از دی اکسید کربن، در گرمایش جهانی نقش دارند، که این امر میتواند محاسبات را به طور قابل توجهی تغییر دهد.

سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل گزارش داد که پرورش دام بزرگترین مصرف کنندۀ منفرد زمین ها، بزرگترین منبع آلودگی آب، علت شماره یک نابودی تنوع زیستی و بزرگترین تولید کنندۀ متان و نیتروژن اکساید ساخت بشر است.  

برای سرو یک وعده گوشت گاو به بیش از 1200 گالن آب نیاز است،

برای سرو یک وعده جوجه به 330 گالن آب نیاز است،

برای سرو یک وعدۀ کامل غذای وگان (گیاهی بدون مواد لبنی) با توفو، برنج و سبزیجات به 98 گالن آب نیاز است.

 

به علاوه، ناسا اعلام کرد که در واقع متان بیش از آنچه قبلاً تصور می شد در گرمایش جهانی نقش دارد و طی ۲۰ سال ۱۰۰ برابر بیشتر گرمای جوی را جذب می کند و بزرگترین منبع متان چیست؟ – احشام.  ما یک مزیت زمانی داریم، زیرا یکی از جنبه های متان این است که تقریباً ظرف مدت ۱۲ سال برطرف می شود، در حالی که دی اکسید کربن تا هزاران سال در اتمسفر باقی می ماند. بنابراین اگر متان ناشی از دام را حذف کنیم، سیاره سریع خنک می شود. اندکی تغییر کافی است، تنها اندکی تغییر. تنها یک تکه کوچک گوشت حیوان را با پروتئین گیاهی عوض کنیم.   

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100701090330.htm