Categories
محیط زیست

آشپزی با انرژی خورشیدی میتواند به میلیاردها نفر کمک کند.

مخترع نروژی  “یان بوهمر”، جعبه کیوتو  را که یک وسیله آشپزی   نیرو گرفته از انرژی خورشیدی است معرفی میکند. چنین فناوری هایی نه تنها    میتواند کیفیت زندگی در  مناطق آفریقایی و آسیایی  را بهبود بخشد بلکه همچنین  میتواند منافع فراوانی برای محیط زیست داشته باشد. حدود ۳ میلیارد نفر  در سراسر جهان هنوز   برای پخت و پز به انرژی حاصل  از سوختن چوب متکی میباشند که   خود باعث جنگلزدایی بی رویه، انتشارات فزاینده کربن  و مشکلات جدی تنفسی میگردد. آقای “بوهمر” اعتقاد دارد که جعبه کیوتو را در صورت  پرداخت یارانه توسط بازارهای بین المللی اعتبار کربن  میتوان فقط بمبلغ سه دلار در  دسترس قرار داد. 

          http://english.aljazeera.net/news/africa/2009/11/200911144941789408.html